sich lietuviškai

sich vertimas įsimylėti, pamilti, pats, save, savæs, sau, savimi, savyje, -s, -si-, savęs, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, netverti savo kailyje, išgirsti, įsidėmėti, nieko nesuprasti, susigaudyti, suvokti, būti susijusiam, reikalauti, sukelti, nudėvėti, nusidėvėti, susitaikyti, susitaikyti su, sutaikyti, lėkti, mauti, nerti, pasiskubinti, paskubėti, paskubinti, prakiurdyti, rūkti, skubėti, skuosti, smukti, spausti, darbuotis, dirbti juodą darbą, lėtai judėti, lėtai judėti/veikti, plūktis, sunkiai, triūsti, veikti, vergauti, kabarotis, kėblinti, kiūtinti, pėdinti, plušti, ropštis, tapenti, vilktis, nuraminti, nurimti, nusiraminti, mažėti, sekti, silpnėti, atsirasti, atsitikti, dygti, išdygti, iškilti, kilti, pasirodyti, pasitaikyti, daryti iš eilės, keistis, nusigręžti, nuvyti, aklimatizuoti, aklimatizuotis, apsiprasti, gerai praleisti laiką, linksmintis, padaryti pramogą, pralinksminti, pakeisti, pasikeisti, grobti, užgrobti, globoti, neraminti, nerimauti, sunerimti, pažiūrėti, žiūrėti, kaupti, kauptis, rinkti, sukaupti, surinkti, susikaupti, didėjantis, tolydžio augantis, tolydžio augantis/didėjantis, imatrikuliuoti, oficialiai tapti aukštosios mokyklos studentu, priderinti, prisitaikyti, pritaikyti, sureguliuoti, prisijungti, prisišlieti, tapti sąjungininku, raitytis, susiraityti, susiriesti, išvysti, matyti, apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti, aprengti, apsirengti, šokinėti, šokti, išsigiedryti, nuskaidrėti, pragiedrėti, maištauti, sukilti, duoti impulsą, iškeliauti, išsiruošti, išvykti, judėti, keliauti, leistis, leistis į kelionę, paskatinti, pašokti, plakti, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, pasiusti, prarasti savitvardą, atsitiesti, išsitiesti, sutvarkyti, atsisėsti, šildyti, šildytis, sušildyti, sušilti, melstis, augti kaip grybams po lietaus, išplėsti, išsiplėsti, platėti, platinti, apgalvoti, išgalvoti, išsigalvoti, organizuoti, pramanyti, reguliuoti, režisuoti, sugalvoti, sukurpti, sumanyti, suorganizuoti, užmaišyti, vadovauti, formuluoti, išreikšti, pasakyti, suformuluoti, likviduoti, nušluoti nuo žemės paviršiaus, įgyti antrąjį kvėpavimą, pajusti naujų jėgų antplūdį, atkreipti dėmesį, daryti pastabą, pareikšti nuomonę, pastebėti, ištiesti, apsimokėti, išsiskirti, pasižymėti, pralenkti, pranokti, nurengti, nusirengti, kovoti, kvailioti, muštis, pulti, dėkoti, paskubėk! greičiau!, skubinti, būti, galėti, pajėgti, sektis, tebebūti, tenkintis, kariauti, pasiekti, siekti, sudaryti, stengtis, elgtis, elgtis kaip pridera, elgtis kaip pridera/tinkamai, reaguoti, tinkamai, tartis, domėtis, sietis, atiduoti, daryti, mokytis, parodyti, studijuoti, užsiimti, aprasoti, apsitraukti migla, arbatpinigių, duoti dovanų, galvoti, gerėti, atsigauti, gyti, pasitaisyti, taisytis, padalinti, pasidalinti, lenkti galvą prieš, paklusti, pasikliauti, neduoti ramybės, judinti, krutėti, krutinti, pajudėti, perkelti, kreiptis, prašyti, būti skirtam kam, būti skirtam kam/susijusiam su kuo, susijusiam su kuo, kreivakojis, kreivas, nulinkęs, sulinkęs, formuotis, įgauti formą, susidaryti, susiformuoti, išsipūsti, degintis saulėje, nulenkti, nusilenkti, susilenkti, nusižudyti, pabėgti, leisti, maloniai leisti laiką, apstumdyti, grumdyti, prigrūsti, prisigrūsti, spiestis, susirinkti, užplūsti, nukreipti, pasidaryti, pasukti kuria nors atšaka, pasukti už, sukti, suktis, tapti, apsisukti, apsukti, mestis į šoną, staiga pasukti, išsisukinėti, vengti, atšlyti, atšokti, išsigąsti, krūptelėti, pabūgti, pasilenkti, susigūžti, kautis dvikovoje, įsivaizduoti, numatyti, braidyti, bristi, įveikti, pliuškentis, grumtis, išgyventi, pragyventi, susidoroti, susitvarkyti, būti aktyviam, reikštis, apsirūpinti, sukrauti, apsirikti, kerėplinti, padaryti liapsusą, padaryti netaktą, padaryti netaktą/liapsusą, rioglinti, smarkiai suklysti, smarkiai suklysti/apsirikti, ateiti, atvykti, suderinti, susitarti, kištis, išprievartauti, kalti, sėsti, sėsti/sodinti į laivą, sodinti į laivą, užsiregistruoti, ginti, ginti ką nors, stoti už ką nors, užstoti, atsikratyti, išsivaduoti, išsivaduoti iš, palikti, pamesti, artėti, pritraukti, trauktis, pražiopsoti, išpilti, išversti, palaikyti, remti, apsispręsti, nutarti, pasiryžti, atsiprašyti, įgyti, įsigyti, vystyti, vystytis, išperėti, išsivystyti, išvystyti, perėti, perinti, prasikalti, suaugti, subręsti, būti nepagaunamam, išslysti, padegti, uždegti, užsidegti, užžiebti, išmesti, vemti, versti, naudotis, turėti, kapituliuoti, pasiduoti, išsipilti, teliūskuoti, atsistoti, augti, didėti, padidėti, atgauti, atkusti, sveikti, atsiminti, neužmiršti, prisiminti, pasiūlyti, gyventi, gyventi iš, maitintis, misti, patirti, verstis, baigtis, stigti, norėti, trokšti, apimti, driektis, tęstis, tįsoti, atmušti, atsiginti, atsimušti, nusileisti, pasigailėti, gauti, konstruoti, laimėti, padaryti, pastatyti, statyti, uždirbti, atgauti pusiausvyrą, susitvardyti, užsikirsti, išlaikyti, išsilaikyti, nusistovėti, dauginti, daugintis, turėti jauniklių, džiaugtis, džiūgauti, nekantriai laukti, tikėtis, prisipildyti, bijantis, išsigandęs, bijoti, iškęsti, pakęsti, džiūti, keipti, krimstis, nykti, puikuotis, burtis, grupuotis, nertis, šertis, laikytis, laikyti, važinėti, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, pakilti, malonėti, teiktis, užaugti, sklisti, bastytis, šlaistytis, slankioti, pulti kniūpsčiam, atsiklaupti, klūpėti, eiti miegoti, gulėti, prigulti, pasodinti, sėdėti, sodinti, tupėti, lėtai slinkti, būti atsargiam, saugotis, gabenti, perduoti, pervežti, pranešti, susisiekti, susisiekti su, darytis niekam tikusiam, klysti, nusivažiuoti, palaikyti ką kuo, supainioti, kivirčytis, kivirèytis, rietis, įvertinti, susidaryti nuomonę, išsipuošti, glamžyti, glamžytis, sugarbanoti, suglamžyti, suraityti, suraukšlėti, susiraukšlėti, prasilenkti, susikirsti, susikryžiuoti, daryti lankstą, išgauti, išsisukti, lanką, nukrypti nuo, sukinėtis, vingiuoti, išspręsti, pasirūpinti, spręsti, prižiūrėti, rūpintis, glaustis, priglusti, nusėsti, atsilošti, gulėti atsilošus, įpirkti, išgalėti, leisti sau, plonėti, ploninti, retėti, retinti, sklaidytis, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, pistis, prisukti, priveržti, atpalaiduoti, atsipalaiduoti, atsiklijuoti, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, prisistatyti, įsiminti, dėti pastangas, artëti, artintis, priartėti, prikibti, prisiartinti, užkabinti, būti pakrypusiam, pakreipti, palinkti, pasvirti, būti ant ribos, vilkti, apsigyventi, įrengti, įsišaknyti, įsitaisyti, įtaisyti, įterpti, įtvirtinti, įvesdinti į tarnybą, įvesti, nutūpti, sudėti, sumontuoti, tūpti, bendradarbiauti, drauge dirbti, padėti, pagelbėti, suvienyti pastangas, susiorientuoti, susivokti aplinkoje, gauti . diplomą, pasiekti lygį, prilygti, sėkmingai pasirodyti atrankos varžybose, įsisprausti, įsprausti, atkeršyti, atsikeršyti, skusti, skustis, suburti, susiburti, telkti, telktis, abejoti, dvejoti, klupčioti, nerodyti noro, nesiryžti, spyriotis, svirduliuoti, svyruoti, luptis, šerpetoti, šliaužti, vinguriuoti, blogai elgtis, įsliūkinti, sliūkinti, rėplioti, ropoti, slinkti, tykinti, uždaryti, užmerkti, užsidaryti, sueiti, geisti, ilgėtis, labai norėti, svajoti, grimzti, įsigerti, leistis žemyn, smegti, suleisti, šildytis saulëje, šildytis saulėje, rūpėti, trukdyti, vargintis, vaizduoti, išsitempti, ištempti, bartis, ginčytis, kniautis, peštis, susiginčyti, vaidytis dėl, būti skirtingos nuomonės, būti skitingos nuomonės, svaidytis žodžiais, šauti, įšokti, mestis, peršokti, šauti, smigti, šuoliuoti, versti šokti, priklausyti, baigtis nesėkme, išsikvėpti, mankštinti, mankštintis, nutraukti ryšius, atskirti, dalinti, išsišakoti, išskirstyti, išskirti, padalyti, apsitraukti, filmuoti, pasidengti, strikčioti, iš dalies uždengti, sutapti, pasisukti, pasukti, kalbėtis, skirtis, mesti, apsunkinti, sudaryti nepatogumų, suerzinti, pagerėti, pagerinti, patobulinti, laiduoti, patvirtinti, tekėti, tuoktis, vesti, dažyti, nudažyti, spalvinti, kietėti, kietinti, užgrūdinti, atjauninti, smailėti, smailinti, būti parduodamam, parduoti, rinktis, raustis, pristabdyti, sulaikyti, sulėtinti, sumažinti greitį, susižeisti, užsigauti, sužadėti, mažinti, sumaþëti, sumaþinti, sumažėti, sumažinti, pramigti, įpareigoti, įsipareigoti, įsirašyti, įstoti, pasisamdyti, pasižadėti, neteisingai apskaičiuoti, bloginti, eiti vis blogyn, pablogėti, pabloginti, blogėti, rengti sąmokslą, slapstytis, slėptis, suprasti, apsimetinėti, nuduoti, įsivelti į ginčą su, sutarti, ávykti, apsileisti, iššvaistyti, švaistyti, iškreipti, iškrypti, persimesti, apgaudinėti, apgauti, suklaidinti, voliojimasis, voliotis, įsidrąsinti, ruošti, nusiprausti, plauti, praustis, skalbti, skalbtis, piktai džiūgauti, atsisakyti, nesutikti, banguoti, banguotis, būti nusistačiusiam prieš, nepritarti, priešintis, atsidavimas, pašventinimas, duoti, kreipti, paskirti, pašvęsti, skirti, kartoti, pasikartoti, daugkartinis, monotoniškas, pakartotinis, pasikartojantis, daug kartų, monotoniškai, vynioti, vyniotis, iškraipyti, vytis, kreivai, nesąžiningai, išriesti, riesti, nustebti, stebėtis, nepersitempti, nepavykti, sužlugti, žlugti, atsižvelgti į, imti į širdį, pirkti, pasipelnyti, laikytis nuošalyje, atitraukti, pasitraukti, atsiimti, atsitraukti, išeiti, sumaišyti, susimaišyti, susidėti, vienytis, įvykti, vykti, ryti

  • Die Braut, die sich nicht traut Pabėgusi nuotaka
Paaiškinimas vokiečių kalba
  • Reflexivpronomen der dritten Person Singular
  • Reflexivpronomen der dritten Person Plural
  • den jeweils anderen aus derselben Gruppe

sich sinonimai selber, selbst, sich selber, sich selbst, dich, dich selber, dich selbst, dir, dir selber, dir selbst, miteinander auskommen, sich selber, sich selbst, sich wehren, Ihnen  , sich verknallen in, sich verlieben, sich verlieben in, verknallen, verknallen in, verlieben, verlieben in, verschießen

Netoliese sich esantys žodžiai