aufleben lietuviškai

aufleben vertimas atgyti, atgaivinti, atnaujinti, gyvenimas, gyvybė, gyvenimo būdas, gyvūnija, būtybės, narsumas, entuziazmas, gyvumas, amžius, egzistavimas, ''syn'': buvimas, buvimas, gyvas, gyvenantis, gyventi, būti gyvam, laikinai pas ką gyventi, nuomoti kambarį, apgyvendinti, būti, užimti, jausti, patirti, sunkiai verstis, šiaip ne taip verstis, vos sudurti galą su galu, išgyventi, egzistuoti, verstis, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, gyventi iš, maitintis, misti, nusižudyti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti

 • Leben in der Gesellschaft (n.) socialinis gyvenimas
 • Leben nach dem Tod (n.) pomirtinis gyvenimas
 • Leben nach dem Tode (n.) pomirtinis gyvenimas
 • am Leben () gyvas, gyvenantis
 • am Leben sein (v.) gyventi, būti gyvam
 • leben lassen leben und (mokėti) sugyventi su žmonėmis
 • leben von (v.) išsilaikyti, gyventi iš, maitintis, misti, verstis, išlaikyti, ištverti, išgyventi, gyventi, patirti
 • sich das Leben nehmen (v.) nusižudyti
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Teilnahme am sozialen Leben (n.) socialinis veiklumas
 • politisches Leben (n.) politinis gyvenimas
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Außerirdisches Leben Nežemiška gyvybė
 • schulisches Leben (n.) mokyklos gyvenimas
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Das Leben ist schön Gyvenimas yra gražus
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Leben und sterben lassen Gyvenk ir leisk mirti
 • Verdammt wir leben noch Verdammt Wir Leben Noch
 • Precious – Das Leben ist kostbar Meilutė (filmas)

Aufleben sinonimai Erneuerung, Neubelebung, Renaissance, Wiederaufleben, Wiederauftreten, Wiedergeburt

aufleben sinonimai aufblühen, auf die Beine kommen, auferstehen, auffrischen, aufgehen, ausbrechen, erwachen, florieren, gedeihen, gut gehen, heranreifen, heranwachsen, neu bilden, regenerieren, reifen, sich beleben, sich entwickeln, sich erholen, sich erneuern, sich erstarken, sich fangen, sich herausmachen, sich hochrappeln, sich machen, sich mausern, sich regenerieren, sich verjüngen, sich wiederbeleben, wiederaufkommen, wiederaufleben, wieder aufleben, wiederbeleben, wieder beleben, wieder zu sich kommen, zu Kräften kommen, sich öffnen  

Leben sinonimai Lebensdauer, Lebenserwartung, Lebenszeit, Aktivität, Atem, Atmen, Auskommen, Bestehen, Betrieb, Betriebsamkeit, Biografie, Biographie, Blut, Dasein, Da-Sein, Elan, Erdentage, Existenz, Fleisch und Blut, Herzschlag, Lebendigkeit, Lebensart, Lebensbahn, Lebensdauer, Lebenserfahrung, Lebensgestaltung, Lebenshaltung, Lebensinhalt, Lebenslauf, Lebenstage, Lebensunterhalt, Lebensweg, Lebenszeit, Lebewesen, Lebhaftigkeit, Menschenleben, Praxis, Puls, pulsierendes Leben, Realität, Regsamkeit, Saft, Seele, Sein, Treiben, Trubel, Unterhalt, Vita, Vorhandensein, Werdegang, Wirklichkeit

leben sinonimai am Leben, lebend, lebendig, auskommen mit, bevölkern, bewohnen, beziehen, den Lebensunterhalt bestreiten mit, durchkämpfen, durchleben, durchmachen, erfahren, erleben, ernähren, haben, hausen, in Untermiete wohnen, miterleben, residieren, sich durchkämpfen, überleben, verbleiben, wohnen, am Leben sein, angesiedelt sein, ansässig sein, atmen, beheimatet sein, bestehen, bleiben, daheim sein, dasein, da sein, ein Dasein führen, ein Leben führen, ein Leben haben, existieren, hausen, in Untermiete wohnen, lebendig sein, nicht tot sein, residieren, sein, seinen Wohnsitz haben, seine Tage verbringen, seine Tage verleben, seine Tage zubringen, sein Leben verbringen, sich aufhalten, sich befinden, sich ganz hingeben, sich ganz verschreiben, sich häuslich niederlassen, sitzen, unter den Lebenden weilen, verbleiben, verschlagen worden sein, verweilen, vorhanden sein, walten, weilen, wohnen, wohnhaft sein, zehren, sich widmen  , zehren von  

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese aufleben esantys žodžiai