Abberufung lietuviškai

Abberufung vertimas atšaukimas

Abberufung sinonimai Ableben, Ablösung, Abscheiden, Absetzung, Amtsenthebung, Berufung, Ende, Entfernung, Enthebung, Entlassung, Entmachtung, Heimgang, Hinscheiden, Rausschmiß, Sturz, Suspendierung, Tod, Verscheiden, Zwangsbeurlaubung, Zwangspensionierung, Rückruf

Netoliese Abberufung esantys žodžiai