avoir lietuviškai

avoir vertimas prigauti, turėti, valdyti, turëti, patirti, gauti, įsigyti, gimdyti, nešti, pagimdyti, susitikti, susidurti su, rasti, susilaukti, priimti, sutikti, klaidinti, apgauti, išvilioti, sugundyti, persimesti į kitą pusę, tarnauti dviem šeimininkams, apsukti, apmulkinti, sugluminti, prigauti, apmauti, suvedžioti, iškrėsti, važinėti, atsižvelgti į, imti į širdį, prigauti, turėti, valdyti, turėti reikalų su, kad ir kaip, būti reikalingam, būti reikalingam, pareikalauti, privalėti, reikalauti, reikėti, turėti, pasitikėti, tikėti, suprasti, žinoti, vyrauti, tikėtis, trokšti, viltis, bijoti, garbinti, gerbti, labai gerbti, gerbti, įvertinti, vertinti, būti svarbiam, turėti įtakos, turėti reikšmės, vertę, gerbti, įvertinti, vertinti, karščiuoti, turėti karščio, išgirsti, turėti žinių, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, pistis, prisukti, priveržti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, prisukti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, pistis, prisukti, priveržti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, prisukti, užsikirsti, neiššauti, nesprogti, neužsivesti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, pistis, prisukti, priveržti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, prisukti, liūdėti, turėti vargo, tekti paplušėti, turėti nelengvą užduotį, vadovauti, pagarbiai žiūrėti į, prigauti, turėti, valdyti, laikyti, turėti atsargų, turėti galvoje, būti linkusiam, geisti, ilgėtis, jaustis kaip, ketinti, labai norėti, norėti, svajoti, trokšti, kristi į akį, geisti, ilgėtis, labai norėti, svajoti, trokšti, badauti, marinti badu, mirti, mirti/marinti badu, atrodyti, kad, pasirodyti, stoti prieš, atrodyti, atrodyti kaip, būti panašiam į, kad, atrodyti, kad, pasirodyti, stoti prieš, būti pranašesniam, turėti pranašumą, išeiti į gera, įveikti, laimėti, nugalėti, paimti viršų, turėti, turėti/paimti viršų, išeiti į gera, įveikti, laimėti, nugalėti, paimti viršų, turėti, turėti/paimti viršų, galvoti, ketinti, norėti, skirti, tikėtis, turėti galvoje, galvoti, ketinti, norėti, reikšti, skirti, tikėtis, turėti galvoje, tikti, bastytis, dykinėti, išsigąsti, sunerimti, tvarkyti, valdyti, išplepėti paslaptį, prasitarti, lengvai nepasiduoti, pralaimėti, nugalėti, išeiti į gera, įveikti, laimėti, nugalėti, paimti viršų, turėti, turėti/paimti viršų, žagsėti, įbesti akis, spoksoti, stebeilyti, sužiurti, badauti, marinti badu, mirti, mirti/marinti badu, atsitikti, įvykti, surengti, vykti, atsirasti, atsitikti, dygti, išdygti, iškilti, kilti, pasirodyti, pasitaikyti, kilti, būti kamuojamam, skaudėti, skaudinti, susižeisti, užsigauti, bijoti, garbinti, gerbti, labai gerbti, manyti, apgauti, apmauti, apmulkinti, apsukti, išvilioti, klaidinti, persimesti į kitą pusę, prigauti, sugluminti, sugundyti, suvedžioti, tarnauti dviem šeimininkams, geras, teisingas, teisus, tikslus, tinkamas, liesti, pasinaudoti, pasiremti, griebtis, imtis, būti pateiktam, sudaryti porą, visumą, sirgti mėnesinėmis, prižiūrėti, rūpintis, būti linkusiam, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, pasiusti, prarasti savitvardą, švepliuoti, švepliuoti, atsiduoti, būti skolingam, išdrožti pamokslą, kalbėti apie, skaityti paskaitą, būti skolingam, badauti, marinti badu, mirti, mirti/marinti badu, langais išeiti į, stūksoti

  • En avoir ou pas Turėti ir neturėti

avoir sinonimai doubler, en faire accroire, escroquer, faire une farce, faire un tour, gruger, jouer un tour, leurrer, mener en bateau, mystifier, trahir, tromper qqn, [ avoir qqn ]  , attraper  (figuré, V+comp), baiser  (V+qqn, argotique), berlurer  (V+comp, berner  (V+comp, figuré), bidonner  , couillonner  (V+comp, dindonner  (V+comp, familier, vieux), duper  , embobeliner  (V+comp, familier), embobiner  (V+comp, feinter  (V+comp, induire en erreur  , niquer  (V+qqn, vulgaire), posséder  (V+qqn, rouler  (V+comp, rouler dans la farine  , tromper  (V+comp--sur+comp, V+qqn), actif, argent, bénéfice, bien, biens, capital, compte, crédit, fortune, possession, propriété, ressource, richesse, solde créditeur, acheter, acquérir, attraper, baiser, battre, bénéficier, berner, capturer, conquérir, contenir, détenir, devoir, disposer, duper, emberlificoter, empaumer, empiler, enjôler, entourlouper, entrer en communication avec, entuber, éprouver, être pourvu, exister, faire, faire face à, faire marcher, faire naître, feinter, ficher dedans, jouir, l'emporter, mener, mesurer, mettre dedans, obtenir, occuper, offrir, pigeonner, porter, posséder, prendre, présenter, rappeler, recevoir, recueillir, refaire, remporter, rencontrer, ressembler, ressentir, rester, rouler, séduire, se procurer, souffrir de, tenir, tenir de, tomber, triompher, tromper, trouver, tuer, vaincre, accoucher  (V, V+de+comp), donner la vie  , donner le jour  , donner naissance  (V+à+qqn, figuré), être accueilli  , être reçu  , procréer  , dénicher, être en possession de, fournir, procurer, acquérir  , avoir à sa disposition  , avoir en sa possession  , comporter  , comprendre  , contenir  , détenir  , être en possession  , être nanti  , nantir  , posséder  , avoir à la main  , avoir dans les mains  , avoir en main  

Netoliese avoir esantys žodžiai