mener lietuviškai

mener vertimas vadovauti, vesti, palydėti, vedžioti, eiti priekyje, rodyti kelią, eiti, atsitikti pirma ko, eiti/atsitikti pirma ko, valdyti, būti atsakingam, tvarkyti, būti pateiktam, judėti, būti/eiti priekyje/pradžioje, būti priekyje, pirmauti, gyventi, būti pranašesniam, turėti pranašumą, įvykdyti, nubausti mirtimi, padaryti, komanduoti, nurodinėti, apmauti, apmulkinti, apsukti, išvilioti, klaidinti, prigauti, sugluminti, sugundyti, suvedžioti, apgauti, apkvailinti, persimesti į kitą pusę, tarnauti dviem šeimininkams, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vedžioti už virvutės, gyventi

 • mener à (v.) reikšti
 • mener une campagne électorale (v.) vesti rinkiminę kampaniją
 • mener à bien () nubausti mirtimi, įvykdyti, padaryti
 • mener campagne (v.) sujaudinti, jaudinti, agituoti
 • mener en bateau (v.) apkvailinti, apgauti
 • mener en bateau () klaidinti, apgauti, išvilioti, sugundyti, persimesti į kitą pusę, tarnauti dviem šeimininkams, apsukti, apmulkinti, sugluminti, prigauti, apmauti, suvedžioti, iškrėsti
 • mener une vie (v.) gyventi
 • mener à la baguette (v.) komanduoti, nurodinėti
 • mener trop d'affaires de front būti Barbe devyndarbe
 • mener par le bout du nez (v.) vedžioti už virvutės
 • mener par le bout du nez () stumdyti, visur varinėti, vedžioti už nosies

mener sinonimai aboutir, accompagner, administrer, agir, aller, amener, animer, avoir, charrier, commander, commencer, conclure, déboucher, diriger, dominer, embarquer, emmener, entraîner, être aux commandes, être maître de, être transmis, faire agir, faire marcher, gérer, gouverner, guider, influencer, inspirer, manier, manigancer, manipuler, manœuvrer, mettre, ouvrir, passer devant, piloter, pousser, précéder, présenter, promener, ramener, régenter, régir, remener, remmener, s'étendre, se déplacer, se mouvoir, soutenir, suggestionner, supporter, tenir, traduire, traîner, traiter, transporter, trimballer, tyranniser, véhiculer, conduire  (V+comp, V+à+comp), être à la tête  (V+de+comp, figuré), exercer le commandement  , ouvrir la marche  (V+à+comp, transitif indirect : à), trouver à la tête  , être en tête  (V, sport), conduire  

Netoliese mener esantys žodžiai