laikyti norvegiškai

laikyti vertimas holde på, beholde, bevare, huske, halde, inneholde, romme, anholde, holde i varetekt, ta, forsørge, holde seg, vare, være slitesterk, meine, synast, synes, tenke på/ut, handsame, behandle, handle om, drøfte, dreie seg om, bære, kontrollere, regulere, føre, ha på lager, ta for, tro om, forveksle, anta, formode, forutsette, tro, forestille, innbille, tenke seg, mistenke, tenke på, ut, tenke, gå ut fra, mene, regne med, sett at, forestille seg, finne, ta for gitt, forestille/innbille/tenke seg, vente, ha en mistanke om, ta på, i, holde, kalle, klassifisere, sette i bås, dele inn i klasser, sortere, velge ut, anse, regne for, ha en oppfatning om, anse/regne for, føle, behalde, halde på, ta vare på, gjemme, ha i beredskap, se, skjønne, forstå, besiktige, regne for å være, se på, betrakte, ta eksamen, prøve, ta eksamen/prøve, være oppe til eksamen, legge noe til side for trangere tider, spare, legge ned, konservere, hermetisere, sikre seg, kjøpe i stort, legge til side, gjemme bort, oppbevare, lagre, samle på, ha i reserve, romme, huse, gi plass for, gi losji til, ta godt vare på, medregne, omfatte, inkludere, regne, telle

 • iš(si)laikyti, nusistovėti (v.) stabilisere seg
 • laikyti abejotinu (v.) spørre, skape tvil om, spørre om, sette spørsmålstegn ved
 • laikyti delnuose () ta om med hendene
 • laikyti egzaminą () ta eksamen, prøve, ta eksamen/prøve, være oppe til eksamen
 • laikyti ginklą nukreiptą į () sikte, rette mot, sikte/rette mot, holde i sjakk med gevær
 • laikyti ką dingusiu () oppgi håpet, gi tapt
 • laikyti ką paslaptyje () gjemme, skjule, holde tilbake opplysninger, holde hemmelig, tett, holde noe for seg selv, for seg selv holde noe, fortie, holde inne med, holde hemmelig/tett
 • laikyti lygiu (v.) sammenlikne med, sette likhetstegn mellom, sidestille
 • laikyti nenaudojamą (v.) legge opp, ta ut av drift
 • laikyti paslaptyje (v.) gjemme, skjule, fortie, tilsløre, gøyme, løyne, dekke over
 • laikyti paslaptyje () holde hemmelig, gjemme, skjule, holde tilbake opplysninger, tett, holde noe for seg selv, for seg selv holde noe, fortie, holde inne med, holde hemmelig/tett
 • laikyti pusiausvyroje (v.) balansere
 • laikyti pusiausvyroje/pusiausvyrą () balansere
 • laikyti savaime suprantamu dalyku () regne med, anta, formode, gå ut fra, føresette, gå ut frå, rekne med, ta for gitt
 • laikyti atsargoje (v.) spare, oppbevare, lagre, samle på, ha i reserve
 • laikyti karantine (v.) sette i karantene
 • laikyti reikalinga () finne for godt, passende, klappe, applaudere, finne for godt/passende
 • laikyti reikalingu (v.) tro på, se verdien av
 • laikyti savu (v.) gjøre krav på, påberope seg
 • laikyti turinčiu () tillegge, tilskrive
 • laikyti už vadelių () tøyle
 • laikyti uždarius () sperre, stenge inne, være sperret, stengt inne, sperre/stenge inne, være sperret/stengt inne
 • laikyti įkaitu (v.) holde fanget inntil løsepenger er betalt, holde fanget med krav om løsepenger
 • laikyti įkaitu () ta/holde som gissel
 • švelniai laikyti (v.) vogge, holde i sin hule hånd

laikyti sinonimai apnakvinti, apsirūpinti, įtraukti, kaupti, laikyti/taupyti juodai dienai, laikyti atsargoje, nepaleisti, nugalėti, padėti, priskirti, rinkti, sukaupti, sukrauti, turėti, turėti/paimti viršų, , analizuoti, apdoroti, apsvarstyti, aptarinėti, apžiūrėti, atrinkti, būti skirtam, daryti prielaidą, elgtis su, galvoti, imti, įsivaizduoti, išlaikyti, įtarti, kategorijai, ketinti, klasifikuoti, kontroliuoti, laikyti egzaminą, liesti, manyti, matyti, nagrinėti, nešiotis, palaikyti ką kuo, pamanyti, pasirodyti, paveikti, priskirti tam tikrai klasei, priskirti tam tikrai klasei/kategorijai, prižiūrėti, rašyti kontrolinį darbą, reguliuoti, skirstyti, spėti, sulaikyti, supainioti, svarstyti, talpinti, tarti, tikėtis, turėti, turėti atsargų, žiūrėti į, žvelgti į

Netoliese laikyti esantys žodžiai
Kiti žodžio laikyti vertimai