apžiūrėti norvegiškai

apžiūrėti vertimas se, skjønne, forstå, regne for å være, se på, betrakte, gjøre, bese, innse, besiktige, iaktta, være tilskuer, igjennom, se over, studere, granske, undersøke, inspisere, se over/igjennom, veie, vedlikeholde, se ut over, ta et overblikk over, overhale, etterse grundig, undersøke, taksere, besiktige

  • iškilmingai apžiūrėti (v.) gjennomgå, undersøke kritisk, inspisere
  • atidžiai apžiūrėti (v.) skanne, gjennomlyse, skumlese, bla gjennom, gå gjennom, granske, studere, fare over med en harelabb

apžiūrėti sinonimai ištirti, ištyrinėti, , apþiûrëti, apžiūrinėti, apžvelgti, atidžiai apsvarstyti, išnagrinėti, ištirti, ištyrinėti, laikyti, manyti, matyti, moderninti, modernizuoti, patikrinti, pažiūrėti, stebėti, studijuoti, sumodernizuoti, suprasti, suremontuoti, tyrinėti, žiūrėti, žiūrėti į, žvelgti į

Netoliese apžiūrėti esantys žodžiai
Kiti žodžio apžiūrėti vertimai