bort lietuviškai

bort vertimas kitoje pusėje, per, per-, persi-, į kitą pusę, į šalį, už, ant, virš, pri-, atsimiegoti, trupinti, trupėti, irti, žlugti, palūžti

 • bort til () pri-
 • gi bort () atiduoti
 • dø bort () nuščiūti, išnykti, susilpnėti, nurimti, nustoti, liautis
 • blande seg bort i (v.) mylėtis, prisukti, įsukti, atsukti, kištis
 • feie bort () atsikratyti, pradėti naują gyvenimą
 • føre bort i en fart (v.) skubiai nugabenti, pasiųsti, skubiai nugabenti/pasiųsti
 • gifte bort (v.) apvesdinti, ištekinti
 • gjemme bort (v.) sukrauti, kaupti, rinkti, laikyti, turėti/paimti viršų, nugalėti
 • gjemme bort til senere bruk (v.) atidėti, taupyti
 • gå bort () numirti, žūti, mirti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę
 • gått bort (adj.) miręs
 • ikke rote seg bort i () vengti, neįsivelti
 • kaste bort (v.) veltui eikvoti, gaišinti
 • kaste bort () prarasti
 • legge seg bort i (v.) kištis
 • rote bort (v.) pamesti, nudanginti, nudėti, ne vietoje padėti
 • sløse bort () sunaudoti, suvartoti, išbraukti iš, išeikvoti, išsemti, išleisti, išnaudoti
 • drive bort (v.) priversti bėgti, trauktis, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti, išsiskirstyti, išskirstyti
 • jage bort (v.) išgrūsti, išsiųsti, išprašyti, išvaryti, išmesti, iškelti, neįleisti, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti
 • jage bort () atsimušti, atsiginti, sulaikyti, atmušti, atremti
 • kjøre bort () nuvažiuoti
 • komme bort fra emnet (v.) nukrypti, klajoti/keliauti po, klejoti, nuklysti
 • komme bort fra emnet () pasukti, mestis į kitą pusę, pasukti/mestis į kitą pusę
 • lede bort vannet (v.) nusausinti, sausinti, drenuoti
 • mane bort (v.) nuraminti
 • renne bort (v.) nutekėti, nusunkti
 • rote seg bort i () įsipareigoti, įpareigoti, įsivelti
 • rydde bort () padėti atgal
 • se bort fra (v.) atsisakyti, nereikalauti, numoti ranka į, nekreipti dėmesio, numoti ranka, nepaisyti, ignoruoti, nekreipti dėmesio į, neturėti nieko bendra su, neturėti jokio ryšio, išskirti, pašalinti, neskaityti, praleisti, neįtraukti, atmesti
 • se bort fra () praleisti, apeiti, ignoruoti
 • sette (en) på porten, vise bort () išvaryti, pasiųsti ką šalin
 • si (det) bort, fortelle sannheten (v.) išplepėti
 • skremme bort () priversti bėgti, trauktis, išsklaidyti, nuvaikyti, nubaidyti
 • skylle bort (v.) nuplauti, nunešti
 • slippe bort fra (v.) ištrūkti iš, pabėgti, bėgti, palikti, pamėginti sprukti, bėgti nuo
 • slippe ubemerket bort (v.) įkišti, įslinkti, išslinkti
 • som blander seg bort i (adj.) įkyrus, visur kišantis nosį, mėgstantis kištis ne į savo reikalus, pernelyg smalsus, landus, įkyriai paslaugus, per daug įkyrus
 • bære bort (v.) pavogti, nugabenti
 • komme bort (v.) klajoti, bastytis, klajoti/keliauti po, nuklysti, klejoti, klaidžioti, klydinėti, netekti, pamesti
 • skjemme bort (v.) išlepinti, išpaikinti, paikinti, lepinti, pataikauti, nuolaidžiauti, leisti sau malonumą
 • skjemme bort () gadinti
 • søle bort (v.) išeikvoti, eikvoti
 • ta bort (v.) nusimesti, numesti, nuplėšti, nuimti, nusirengti, pašalinti
 • tære bort () menkti, nykti
 • vandre bort (v.) praeiti, išnykti, mirti
 • vandre bort () numirti, žūti, mirti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę
 • vende bort (v.) nukreipti, nusukti
 • vende seg bort () nusigręžti, nuvyti
 • vise bort (v.) pasiųsti ką šalin, išvaryti
 • vise bort () nusigręžti, nuvyti
 • ødsle bort (v.) iššvaistyti, švaistyti

bort sinonimai bortenfor, hinsides, over, på den andre sida, på den andre sida av, til, tvers over, unna, vekk, bryte sammen, gå i stykker, smuldre, smuldre opp/bort, sove ut/bort, synke i grus

Netoliese bort esantys žodžiai