galvoti norvegiškai

galvoti vertimas meine, synast, synes, tenke på/ut, anta, formode, forutsette, tro, forestille, innbille, tenke seg, mistenke, tenke på, ut, tenke, gå ut fra, mene, regne med, sett at, forestille seg, finne, ta for gitt, forestille/innbille/tenke seg, vente, ha en mistanke om, tenke gjennom, tenke over, vurdere, være tilbøyelig til, drøfte, diskutere, skjønne, få noe ut av

  • iš(si)galvoti brygge, fantasere om, finne opp, finne på/opp, koke sammen, mikse, opp, pønske ut, sette sammen, tenke ut
  • galvoti apie ateitį () forvente, vente, regne med, kreve, forlange, se fram til, se framover
  • nesugebantis aiškiai galvoti (adj.) forvrøvlet

galvoti sinonimai suprasti, , apsvarstyti, daryti prielaidą, įsivaizduoti, įtarti, ketinti, laikyti, manyti, pamanyti, pasirodyti, spėti, svarstyti, tarti, tikėtis

Netoliese galvoti esantys žodžiai
Kiti žodžio galvoti vertimai