under lietuviškai

under vertimas žemyn, mažiau, žemai, nuostabumas, laimė, stebuklas, atsilaikyti prieš, atlaikyti, priešintis, stoti prieš, ignoruoti, tarp, per, iš, remiantis, viduryje, žemiau, po, apačioje, mažiau nei, jaunesnis negu, kai, kada, kadangi, tuo metu, kol, kada tik, jei, kai tik, …metu, vienu metu su, procese, metu, ...metu, pa-, per mažas, nepakankamai, per maþas, vice-

 • (det stikker) noe under suktybė
 • under ild () apšaudomas
 • som ved et under (adv.) stebuklingai
 • barn under formynderskap (n.) globotinis
 • gjemme under noe (v.) paslėpti, slėpti, užkasti
 • i etasjen under (adv.) žemyn laiptais, apačioje, esantis apatiniame aukšte
 • lide under (v.) nukentėti
 • lide under () įsižeisti, piktintis, jaustis įskaudintam
 • sette under vann (v.) užpilti, užtvindyti
 • som er under utdanning (n.) praktikantas
 • som et under (adj.) Dievo siųstas, stebuklingas
 • ta under ett (v.) dėti neskiriant, imti kartu
 • under beina (adj.) po kojomis
 • under ed prisaikdintas, prisiekęs
 • under ett sett () apskritai, apskritai kalbant, iš viso, viską apsvarsčius, gerai pagalvojus
 • under ett ta (v.) dėti neskiriant, imti kartu
 • under fire øyne () privačiai, asmeniškai, prie keturių akių
 • under flyging () išskrendantis, skrendant
 • under forutsetning av (adj.) dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, ið, dėl to, kad
 • under forutsetning av () esant
 • under ingen omstendighet () tikrai ne, jokiu būdu, nieku gyvu, žinoma, ne, visiškai ne
 • under ingen omstendigheter () tikrai ne, jokiu būdu, nieku gyvu, žinoma, ne, visiškai ne, kokiu nors pavidalu, iš viso
 • under jorda (adv.) po žeme, pogrindin
 • under kontroll (adj.) nagrinėjamas, tvarkomas
 • under kontroll () kontroliuojamas, valdomas, prižiūrimas
 • under mistanke (būti) nemalonėje, (būti) nemalonėje, įtariamam, įtariamam
 • under normalen (adj.) žemesnis už normą, žemesnio negu reikiamo lygio, netinkamas
 • under pari () ne toks geras kaip paprastai, žemiau nominalo
 • under sola () pasaulyje
 • under tøffelen () po kieno nors padu, po padu laikomas
 • under utprøving () teisiamas, bandomas
 • under åpen himmel (adj.) atviras
 • under enhver kritikk (adj.) neapsakomas, nenusakomas
 • under ledelse av () remiant, globojant, kieno nors iniciatyva, kieno nors globoje
 • under utvikling (adv.) vyksta, daroma
 • under utvikling () toliau vykstantis, vykstantis

under sinonimai gjennom, i, i løpet av, med, mens, mindre enn, så lenge, samtidig med, ved, ned, nede, ned gjennom, ned langs, nedover, da, ettersom, hver gang, idet, mens, når, når som helst, så lenge, siden, hell, mirakel, overraskelse, velsignelse, blant, inne fra, inne i, innen, innenfor, mellom, midt i, mindre enn, nedenfor, nedenunder, gjøre motstand, heve seg over, klare seg bra mot/under, motstå, trosse

under- sinonimai vise-

Netoliese under esantys žodžiai