jei norvegiškai

jei vertimas etter, oppgitt, gitt, under forutsetning av, på grunn av, takket være, gjennom, i betraktning av, med henblikk på, tatt i betraktning, av, hva med?, hva om?, hvis, dersom, i tilfelle av, i tilfelle, enten, om, hvorvidt, mens, siden, da, idet, ettersom, under, så lenge, hver gang, når som helst, når, på betingelse av, forsørge, for alle tilfellers skyld, hva med?, hva om?, hva om?, sett at

  • jei neduosi gi oss noe eller så skal du få!
  • jei paprašysit () etter anmodning, oppfordring, på anmodning, etter påkrav, på oppdrag, etter anmodning/oppfordring, på anmodning/oppfordring, på signal
  • jei ne () hvis ikke, med mindre, unntatt når

jei sinonimai daryti prielaidà, jeigu, su sàlyga, su sąlyga, tarti, tuo atveju, , atsižvelgiant į, dėl, dėl to, ið, kad, nuo, per, turint galvoje, turint omeny, ar, kada, kadangi, kada tik, kai, kai tik, kol, tuo metu

jei. sinonimai gal norėtumėt, jei..., o ką

jei... sinonimai gal norėtumėt, jei., o ką

jei? sinonimai kas bus

Netoliese jei esantys žodžiai
Kiti žodžio jei vertimai