lose lietuviškai

lose vertimas v (lost) 1) pamesti, prarasti; 2) turėti nuostolių; to los heart netekti drąsos; to los one's mind išeiti iš proto; to los one's temper nebesusivaldyti; to los one's way paklysti

 • lose face susigadinti reputaciją
 • lose hair (v.) šertis, nertis
 • lose heart (v.) netekti vilties, nusiminti
 • lose courage (v.) nusiminti, netekti vilties
 • lose one's memory prarasti atmintį
 • lose one's head (v.) pamesti galvą, netekti proto
 • lose one's way (v.) pasiklysti
 • lose interest daugiau nebesidomėti
 • lose out patirti nesėkmę, pralošti
 • lose it (v.) neišlaikyti
 • lose one's voice prarasti balsą
 • lose weight (v.) suliesėti
 • lose one's bearings (v.) netekti orientacijos, pasimesti
 • lose oneself in () įsigilinti, pasinerti į, įsigilinti/pasinerti į
 • lose sight of (v.) pamesti iš akių
 • lose one's cool prarasti savitvardą
 • lose one's grip () prarasti kontrolę
 • lose one's face (v.) mesti, nepasisekti, palikti, nepavykti, žlugti, sužlugti
 • lose one's temper (v.) įsiusti, netekti kantrybės, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, užvirti pykčiu, prarasti savitvardą, pasiusti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (fail, keep, maintain) to fail to keep or to maintain; to cease to have, either physically or in an abstract sense
 • (competition verb) to fail to win Followed by: compete
 • (emotion verb) to suffer the loss of a person through death or removal Type of: suffer
 • (put) to place (something) where one can't find it again
 • (miss, possessions) to miss from one's possessions; to lose sight of
 • (allow, go, sight) to allow to go out of sight
 • (turn a loss) to fail to make money in a business; to make a loss or fail to profit
 • (fail, get, obtain) to fail to get or obtain
 • (miss) to fail to perceive or to catch with the senses or the mind
 • (worsen) to be set at a disadvantage
 • (travel) to pull back, or move away or backward

lose sinonimai come off second best, disinherit, drop, drop off, exhaust, expend, fail, fall back, fall behind, forego, forfeit, forget, forgo, gamble away, get the worst, get the worst of, get the worst of it, give up, leave behind, lose/make money, lose income, mislay, misplace, miss, oust, recede, succumb, suffer, surrender, throw away, throw overboard, turn a loss, waive, withdraw

Netoliese lose esantys žodžiai