burna angliškai

burna vertimas 1. mouth; išžioti burną open one's mouth; kvėpuoti pro burną breathe through the mouth; kalbėti prikimšta burna talk with one's mouth full; neimti į burną not touch ; jis vyno nė į burną neima he never touches wine; žiovauti visa burna give long yawns; 2. jo šeimoje šešios burnos he has six mouths to feed in his family; 3. (veidas) face; nusiprausti burną wash one's face; tuščiai burną aušinti talk idly; be a wind-bag ; puse burnos (kalbėti) be dropping hints; išmesti burną, burnelę have/take a glass (of wine, vodka, etc.)

  • užkimšti burną (v.) gag, muzzle
  • per burną imamas (adj.) oral
  • per burną (adv.) orally
  • dirbtinis kvėpavimas per burną () mouth-to-mouth respiration, cardiopulmonary resuscitation, CPR, cardiac resuscitation, mouth-to-mouth resuscitation, kiss of life
Netoliese burna esantys žodžiai
Kiti žodžio burna vertimai