atsilenkti angliškai

atsilenkti vertimas 1. become/get unbent, become straightened; straighten oneself; jis atsilenkė (ištiesė nugarą) he straightened his back; jis dirba neatsilenkdamas he works without relaxation;2. (į viršų) be bent/straightened up; (žemyn) be bent down

Netoliese atsilenkti esantys žodžiai