standing lietuviškai

standing vertimas 1. a 1) pastovus, nustatytas; 2) stovintis; 3) nuolatinis; standing army reguliari kariuomenė; standing committee nuolatinis komitetas;2. n 1) padėtis, svoris (visuomenėje); 2) trukmė

 • standing by (adj.) veikiantis
 • Standing wave Stovinčioji banga
 • one-night stand (n.) atsitiktinis sugulovas
 • Standing army Nuolatinė kariuomenė
 • standing committee (n.) nuolatinis komitetas
 • UN Standing Committee (n.) JTO nuolatinis komitetas
 • standing room (n.) stovimos vietos
 • standing-room (n.) stovimos vietos
 • standing ovation (n.) ovacija
 • stand guard (v.) eiti sargybą, saugoti
 • stand by (v.) būti pasirengusiam, palaikyti, paremti, pasyviai stebėti, pritarti, remti, užstoti, lipti
 • stand-by (adj.) nerezervuojantis, nerezervuotas
 • stand-by (adv.) nerezervavus
 • stand-by (n.) parengtis, išsigelbėjimas, išeitis, atsarginis dalykas, iðsigelbëjimas, iðeitis
 • stand aside () pasitraukti į šalį, pasitraukti, padaryti kelią
 • EC standing committee (n.) EB nuolatinis komitetas
 • stand fast (v.) laikytis, nepasiduoti, priešintis
 • stand at ease stovėti laisvai
 • stand firm (v.) laikytis, nepasiduoti, priešintis, laikytis savo pozicijų, atsilaikyti, atsispirti, susilaikyti
 • stand back (v.) pasitraukti, šalintis ko, laikytis nuo ko atokiai, apeiti ką iš tolo, laikytis atokiai
 • stand-in (n.) pastiprinimas, parama, dubleris, pakaitalas, pavaduojantis, pavaduotojas, pamainininkas
 • stand in (v.) pakeisti, pavaduoti
 • stand ZZZetcZZZ on tiptoe(s) eiti pirštų galais, pasistiebti
 • stand down () nebedalyvauti, išeiti iš žaidimo
 • stand for (v.) pakęsti, atstovauti, reprezentuoti, simbolizuoti, vaizduoti
 • stand for (v.) iškelti save, sutikti būti, būti renkamam, kandidatu, būti renkamam/kandidatu, kelti savo kandidatūrą į
 • stand for () simbolizuoti, vaizduoti, rodyti, atspindėti, atstovauti, reprezentuoti, išreikšti
 • stand up for () užstoti, prisijungti, prisišlieti, palaikyti, remti, palaikyti kieno pusę
 • stand in line (v.) išsirikiuoti, išrikiuoti, stovėti eilėje, sustoti į eilę
 • stand pat (v.) laikytis, nepasiduoti, priešintis
 • stand up to (v.) drąsiai pasitikti, atsimušti, atsiginti, sulaikyti, atmušti, atremti
 • stand up to () atsilaikyti prieš, atlaikyti, priešintis, stoti prieš, ignoruoti
 • stand over () prižiūrėti, saugoti, kontroliuoti, stebėti, tikrinti
 • stand on end (v.) pakelti
 • stand up (v.) stovėti, būti, pastatyti, atsistoti, įtikinti
 • take the stand (v.) stoti teisme liudytoju
 • take the stand (n.) trukmė, rangas, padėtis
 • take the stand () išlaikyti, paremti, palaikyti, remti, pritarti, pakęsti
 • stand upright (v.) būti ant kojų
 • right to stand for election (n.) teisė kandidatuoti
 • stand out to sea (v.) išplaukti, išplaukti į jūrą
 • stand sentinel (v.) eiti sargybą, saugoti
 • stand up straight (v.) būti ant kojų
 • stand one's ground (v.) laikytis savo pozicijų, atsilaikyti, atsispirti, susilaikyti
 • stand on one's own (two) feet pačiam susitvarkyti
 • stand out (v.) atkreipti, patraukti dėmesį, išplaukti, išplaukti į jūrą, būti visa galva aukščiau už, pasižymėti, išsiskirti, pralenkti, pranokti
 • stand out (n.) pasirodyti, iškilti
 • stand out () laikytis, nepasiduoti, priešintis
 • stand watch (v.) eiti sargybą, saugoti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (status) social, financial, or professional status or reputation Type of: status
 • (listing) an ordered listing of scores or results showing the relative positions of competitors (individuals or teams) in a sporting event Type of: listing
 • (motion) the act of assuming or maintaining an erect upright position Type of: motion
 • (be standing) to be standing; to be upright
 • (be, specified state) to be in some specified state or condition Type of: be
 • (occupy, place, location) to occupy a place or location, also metaphorically Type of: be
 • (hold out) to hold one's ground; to maintain a position; to be steadfast or upright
 • (permit) to put up with something or somebody unpleasant
 • (evaluate) to have or maintain a position or stand on an issue Type of: evaluate
 • (stay) to remain inactive or immobile Type of: stay
 • (continue) to be in effect; to be or remain in force Type of: continue
 • (measure) to be tall; to have a height of Type of: measure
 • (put) to put into an upright position
 • (fight down) to withstand the force of something
 • (animal husbandry) to be available for stud services Topic: animal husbandry. Type of: serve
 • (erect) having a supporting base Similar to: erect
 • (lasting) not created for a particular occasion Similar to: permanent
 • (fluids, not moving) of fluids, not moving or flowing Similar to: dead, slack, still
 • (executed, initiated, standing) executed in or initiated from a standing position
 • (persons, feet) of persons, on the feet; having the torso in an erect position supported by straight legs
 • (military machine) of the military, belonging to or engaged in by legitimate army forces

standing sinonimai uncut, upright, fame, good name, name, position, rank, rep, reputation, repute, station, take the stand, status

stand sinonimai attitude, bandstand, base, booth, covered stand, gallery, grandstand, market stall, optical, outdoor stage, pedestal, plinth, position, rack, sales booth, shelves, stall, standstill, stop, terrace, tie-up, tribune, tripod, viewpoint, witness box, witness-box, witness-box / witness-stand, witness stand, witness-stand, point of view, standpoint, abide, absorb, be, bear, be effective, be in effect, be in force, be located, be operative, be situated, be valid, brook, digest, endure, fend, go through, lay down, lie, pay for, place upright, put, put down, put up, put up with, remain firm, remain standing, resist, set down, stand up, stand upright, stand up straight, stick out, stomach, suffer, support, sustain, take, tolerate, weather, withstand

Netoliese standing esantys žodžiai