užimti angliškai

užimti vertimas 1. (įv. reikš.) take (up), occupy; u. daug vietos take up, arba occupy, a lot of room/space; u. butą occupy a flat arba an apartment; u. miestus occupy/capture towns; užimkite vietas take your seats; u. pirmą vietą be first, head the list ; u. antrą vietą be second , take second place; u. kieno vietą take smb's place, supplant smb , supersede smb;2. (turėti pareigas) hold; u. aukštą postą hold/occupy a high post ;3. (palaikyti vietas ir pan.) engage, keep, secure; u. kam vietą keep/save a place for smb;4. (svečius) entertain; u. vaikus keep the children amused; jam užėmė kvapą it took his breath away

  • staiga užimti () overtake, take by surprise
  • užimti kieno nors vietą (v.) substitute, replace, interchange, exchange, displace
  • užimti padėtį (v.) rank

užimti sinonimai apgyvendinti, atgauti, atkariauti, atsiimti, neduoti kam atsikvėpti, užsiimti, užvaldyti, vėl pagauti

Netoliese užimti esantys žodžiai
Kiti žodžio užimti vertimai