coming lietuviškai

coming vertimas a būsimas, ateinantis

 • come of age (v.) tapti pilnamečiu
 • kingdom come (n.) pomirtinis gyvenimas
 • coming together (n.) susitikimas
 • up-and-coming (adj.) kylantis, žadantis sėkmę, optimistiškas
 • come into sight (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • home-coming (n.) sugrįžimas, grįžimas, absolventų susitikimas, susitikimo vakaras, absolventų susitikimas/susitikimo vakaras
 • come about (v.) atsitikti, įvykti, švęsti, vykti
 • come across with (v.) užmokėti, mokėti, išmokėti, atlyginti, grąžinti
 • come into (v.) įsitaisyti
 • come across (v.) prisidėti, prisijungti prie, prisidėti/prisijungti prie, sutikti, susitikti, susidurti su, pasimatyti, užtikti, aptikti, rasti, įsitikinti, suprasti, atsitiktinai rasti/užeiti/užtikti, užeiti, atsitiktinai rasti, atrasti
 • come down (v.) vartytis, virsti kūliais, vartytis/virsti kūliais, staigiai leistis žemyn, susirgti, sunegaluoti, esmėta, kad, esmė ta, kad, nuskęsti, nusileisti
 • come down () sumažėti, smuktelti, mažėti, nykti
 • come forth (v.) pasirodyti, iškilti aikštėn
 • come in handy (v.) praversti
 • come on (v.) nebūk juokingas!, pasirodyti, daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti, atsirasti, prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis, kas tai matė! kaip taip galima?!, na na!
 • come-on (n.) priviliojimas, viliojimas, pageidaujamumas, pagunda, vilionė, masalas, gundymas
 • come on () eime! greičiau!
 • come along with (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti
 • come alive (v.) pabusti, pabudinti, prabusti, budinti, pažadinti
 • come around (v.) užsukti, aplankyti, užeiti
 • come by (v.) įsitaisyti, užeiti, užsukti, užeiti pas, trumpai aplankyti
 • come clean () išplepėti, iškloti visą teisybę, prisipažinti, išduoti, iškelti aikštėn
 • come a cropper (v.) mesti, nepasisekti, palikti, nepavykti, žlugti, sužlugti
 • come back (v.) atkirsti
 • come closer (v.) prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis
 • come in (v.) įsiterpti, įterpti, įeiti
 • come into collision with (v.) žvangtelėti
 • come near (v.) greitai sukakti, artintis, artėti prie, prisiartinti, priartėti, artëti, artėti
 • come on a visit (v.) aplankyti, užeiti, užsukti
 • come along (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti, daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti
 • come along! () eime! greičiau!
 • come along () kas tai matė! kaip taip galima?!, nebūk juokingas!, na na!, išeiti, išnykti, išsiimti, išimti
 • come away (v.) nusmukti, nutrūkti, nukristi
 • come down on (v.) išlieti pyktį ant, šaipytis, užsipulti, graužti, staiga užsipulti
 • come down with (v.) susirgti, sunegaluoti
 • come home (v.) aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti
 • come into effect (v.) įsigalioti
 • come into its own (v.) padaryti pramogą, pralinksminti, gerai praleisti laiką, linksmintis
 • come into one's own () surasti save
 • come nearer (v.) prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis
 • come off (v.) nusmukti, pasisekti, prasimušti, suklestėti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą, atsiklijuoti, nutrūkti, nukristi
 • come off second best () pralaimėti, pralošti
 • come after (v.) pakeisti, paveldėti
 • come apart (v.) sulaužyti, iširti
 • come on the scene () pasirodyti
 • come to anchor (v.) statyti nuleidus inkarą, nuleisti inkarą, prilaikyti
 • come up for election (v.) iškelti save, sutikti būti, būti renkamam, kandidatu, būti renkamam/kandidatu, kelti savo kandidatūrą į
 • come up to (v.) judėti į priekį, keliauti, prikibti, užkabinti
 • come upon (v.) prisidėti, prisijungti prie, prisidėti/prisijungti prie, užtikti, aptikti, rasti, įsitikinti, suprasti, atsitiktinai rasti/užeiti/užtikti, užeiti, atsitiktinai rasti, atrasti
 • come what may () kas bus, tas bus
 • come unstuck (v.) ko nors nepadaryti, nepavykti, pakliūti į bėdą, patirti nesėkmę, susikirsti per egzaminą, sužlugti, žlugti, atsiklijuoti, nepasisekti
 • come up with () sugalvoti, pasiūlyti
 • come with (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti, būti parduotam kartu su, tikti prie
 • come out right (v.) išsispręsti, susitvarkyti
 • come to pass (v.) švęsti, atsitikti, vykti, įvykti
 • come on the stage (v.) pasirodyti
 • come over (v.) pajusti
 • come round () aplankyti, užeiti, užsukti, atsigauti, atgaivinti, atgyti
 • come to terms () susitarti, susitaikyti
 • come true (v.) įvykti, tapti tikrove, ávykti
 • come out of one's shell įsidrąsinti, išlįsti iš savo kiauto
 • come to visit (v.) aplankyti, užeiti, užsukti
 • come to hand (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • come to the point () eiti prie reikalo, prieiti prie reikalo, svarbiausio dalyko, iškyla reikalas
 • come to (v.) priimti, pasiekti, susiklostyti, pataikyti, atsigauti, atgaivinti, atgyti, leistis, pasileisti, sietis, būti susijusiam
 • come to a standstill (v.) stovėjimas, stovėti, sustoti
 • come to nought (v.) silpti, slūgti, praeiti
 • come to an end (v.) būti išparduotam
 • come to grips with () imtis, griebtis, imtis su entuziazmu, susikibti
 • come to nothing (v.) silpti, slūgti, praeiti
 • come to nothing (v.) mesti, nepasisekti, palikti, nepavykti, žlugti, sužlugti
 • come to nothing () sužlugdyti, žlugdyti, sužlugti, patirti nesėkmę, ko nors nepadaryti, nepavykti, susikirsti per egzaminą, pakliūti į bėdą, žlugti, nepasisekti
 • come to rest () stoti, sustoti, sustabdyti, išsekti
 • come up towards (v.) judėti į priekį, keliauti
 • come to a sticky end () gauti galą, susilaukti liūdno likimo
 • come short (v.) trūkti
 • come through (v.) atlaikyti, pasiekti, prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą, pergyventi
 • come to life (v.) pagyvėti
 • come to light (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • come out (v.) išeiti, sustreikuoti, dygti, daiginti, streikuoti, nutraukti darbą, atsirasti
 • come out () paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • come up (v.) atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti, kilti, sukaupti, kaupti, susiburti, suburti, vargais negalais sukrapštyti, surasti, tik iš bėdos, vargais negalais sukrapštyti/surasti, ateiti, atvykti, kopti, lipti, tekėti, išnirti į paviršių
 • come out on strike (v.) streikuoti, sustreikuoti, nutraukti darbą
 • come to grief (v.) sužlugdyti, žlugdyti, sužlugti, patirti nesėkmę, ko nors nepadaryti, nepavykti, susikirsti per egzaminą, pakliūti į bėdą, žlugti, nepasisekti
 • how come (adv.) kodėl, kodël, kaip čia atsitiko, kad
 • how come? (adv.) kodėl, kodël, kaip čia atsitiko, kad
 • to come () ateityje
 • make come true (v.) įvykti, tapti tikrove, ávykti
 • life to come (n.) pomirtinis gyvenimas
 • time to come (n.) ateitis, būsimasis
Paaiškinimas anglų kalba
 • (motion) the act of drawing spatially closer to something
 • (arrival) an arrival that has been awaited (especially of something momentous)
 • (timing) the temporal property of becoming nearer in time
 • (consummation) the moment of most intense pleasure in sexual intercourse
 • (come up) to move toward, travel toward something or somebody, or approach something or somebody
 • (immigrate) to reach a destination; to arrive by movement or progress
 • (happen) to come to pass; to arrive, as in due course Type of: happen
 • (change) to reach or enter a state, relation, condition, use, or position Type of: change
 • (originate) to be the product or result
 • (exist) to be found or available Type of: exist
 • (issue forth) to come forth
 • (hail) to be a native of
 • (run) to extend or reach Type of: run
 • (exist, occur, certain) to exist or occur in a certain point in a series Type of: be
 • (cover, certain distance) to cover a certain distance Type of: travel
 • (fall) to come under, be classified or included
 • (result) to happen as a result Type of: result
 • (total) to add up in number or quantity
 • (turn) to develop into
 • (come in) to be received
 • (come, mind) to come to one's mind; to suggest itself
 • (come from) to come from; to be connected by a relationship of blood, for example
 • (proceed) to proceed or get along
 • (experience) to experience orgasm Type of: experience
 • (rank) to have a certain priority Type of: rank
 • (future) of the relatively near future

coming sinonimai after, approaching, aspiring, at hand, close at hand, follow, following, forthcoming, gathering, imminent, impendent, impending, next, on the way, promising, prospective, subsequent, to be, upcoming, advent, approach, approaching, climax, departure, ecstasy, exit, going, going away, leaving, orgasm, sexual climax

come sinonimai come along, come on, enough, now, now!, now now, stop it!, there, cum, ejaculate, seed, semen, seminal fluid, sperm, aggress, appear, approach, arrive, arrive at, attack, attain, become, be convenient, climax, close in, come to, copulate, draw near, ejaculate, gain, get there, happen, hit, make, reach, turn up, add up, aggregate, amount, amount to, appear, arrive, come in, come up, derive, descend, do, fall, fare, follow, get, get along, hail, hail from, issue forth, make, make out, number, occur, proceed, roll up, think of, total

Netoliese coming esantys žodžiai