dalykas angliškai

dalykas vertimas 1. thing; object; dėstomasis d. subject; tyrimo d. subject of research ;2. (reikalas) matter; skonio d. matter of taste ; kas per d.? what's the matter?; d. tas, kad... the fact/thing is that..;3. (turto dalis) share, dowry; aiškus d. it is clear as day/noonday; būti ir nebūti dalykai true stories and fables;dalykinis: dalykinė rodyklė index (pl t. p.-dices ); dalykinė kvalifikacija professional qualification; dalykiškas: dalykiškas požiūris business-like/workmanlike approach ; dalykiškas svarstymas business-like/matter-of-fact consideration

 • atsarginis dalykas (n.) stand-by
 • aptariamas dalykas () message, content, subject matter, substance
 • laimės dalykas (n.) luck, fortune, chance, hazard, luckiness
 • rizikingas dalykas (n.) gamble
 • nepakenčiamas dalykas (n.) anathema, bete noire, hate
 • diskredituojantis dalykas (n.) disrepute, discredit
 • vientisas dalykas (n.) unit, one, 1, I, ace, single, unity
 • ginčijamas dalykas a matter of opinion
 • ginčijamas dalykas () a matter of opinion
 • nebūtas dalykas (n.) fib, story, tale, tarradiddle, taradiddle, yarn
 • nebūtas dalykas () fairytale, fairy tale, fairy story, cock-and-bull story, song and dance, a tall story
 • juokingas dalykas (n.) lark, pleasantry, joke, gag, laugh, jest, jape, crack
 • pagrindinis dalykas (n.) base, fundament, cornerstone, groundwork, fundamental
 • būtiniausias dalykas (n.) basics, rudiments, elements, necessity, essential, requirement, requisite, necessary
 • nenuspėjamas dalykas anybody's guess
 • netikėtas dalykas (n.) stroke
 • norimas dalykas the last thing
 • įprastas dalykas () naturally, of course, course, a matter of course
 • neleistinas dalykas (n.) infamy, shame, disgrace, ignominy
 • prabangos dalykas (n.) luxury
 • supaprastintas dalykas (n.) simplification
 • svarbiausias dalykas () priority, antecedence, antecedency, anteriority, precedence, precedency
 • visiems gerai žinomas dalykas household word
 • abejotinas dalykas (n.) indecisiveness, misgiving, indetermination, irresolution, indecision, doubt, uncertainty, incertitude, dubiety, doubtfulness, dubiousness, question
 • neabejotinas dalykas (n.) assertiveness, assurance, self-assurance, confidence, self-confidence, authority, sureness, certainty, poise
 • neįmanomas dalykas (n.) impossibility, impossibleness
 • neįvykdomas dalykas (n.) impossibility, infeasibility, impracticability, impracticableness
 • sudėtingas dalykas (n.) complicatedness, complexity, complexness, intricacy
 • tikras dalykas (n.) certainty, certitude, cinch
 • viliojantis dalykas (n.) draw, crowd puller, popular attraction, attraction, pull, gravitational pull, force of attraction, attractive force, drawing card, attractor, attracter
 • visiems žinomas dalykas () common knowledge
 • įdomiausias dalykas (n.) highlight, high spot, star turn

dalykas sinonimai daiktas, darbininkai, darbo jėga, disciplina, esmė, ginčijamas klausimas, klausimas, objektas, pagrindas, planas, problema, projektas, reikalas, sfera, sritis, sumanymas, tema, užduotis

Netoliese dalykas esantys žodžiai
Kiti žodžio dalykas vertimai