above lietuviškai

above vertimas 1. prp 1) ant, virš; above my head virš mano galvos; above London virš Londono; 2) daugiau; above/over 200 men per 200 vyrų; above zerovirš nulio; above all perk. ypač; svarbiausia; daugiausia; 2. adv aukštai; aukščiau; aukštyn; as stated above kaip aukščiau pasakyta; staircase leading abovelaiptai į viršų; from above iš viršaus; 3. a: the aboveaukščiau paminėtas; above-board 1. a atviras (apie sandėrį), tiesus; 2. adv atvirai, tiesiai

  • above-board (adj.) atviras, sąžiningas
  • above all (adv.) pirma, pirmiausia, svarbiausia, daugiausia, iš esmės
  • above them (adv.) viršum
  • above-mentioned (adj.) aukščiau, minėtas
  • stated above (adj.) aukščiau, minėtas
  • mentioned above (adj.) aukščiau, minėtas
Paaiškinimas anglų kalba
  • (section) an earlier section of a written text Type of: section
  • (preceding) appearing earlier in the same text Similar to: preceding
  • (supra) at an earlier place
  • (higher up) in or to a place that is higher

above sinonimai above-mentioned, aforementioned, aforesaid, foresaid, mentioned above, said, stated above, above it, above them, atop, at the top, higher up, in a higher place, on top, overhead, over it, over them, supra, to a higher place, up, upwards, upward, atop, before, beyond, exceeding, greater than, on top of, over, superior to

Netoliese above esantys žodžiai