daug angliškai

daug vertimas (su dkt. vns.) much, plenty of; a lot of šnek.; (su dkt. dgs.) many, plenty of; a lot of šnek.; d. laiko much, arba plenty of, time; d. metų many years; d. kartų many times; tiek d. so much; so many; labai d. very much; d. žinoti know much ; know a great deal ; know a lot; d. geriau much/far better; better by far; d. kur in many places; d. kas many

 • daug pastangų reikalaujantis (adj.) ambitious, challenging
 • daug laiko (adv.) a long time, for a long time, long, donkey's years, donkey's ages, a month of Sundays
 • daug kartų (adv.) repeatedly, several times, repetitively
 • daug kentėjęs (adj.) long-suffering, enduring
 • atimantis daug laiko (adj.) time-consuming
 • daug triukšmo dėl nieko a storm in a teacup
 • per daug įkyrus (adj.) officious, indiscreet, interfering, meddlesome, meddling, busy, busybodied, nosey, nosy
 • daug žadantis (adj.) promising
 • per daug (adv.) overly, to a fault, exceptionally, uncommonly, extremely, lavishly, inordinately, outrageously, extravagantly, excessively, too, to excess
 • per daug jautrus (adj.) touchy, huffy, thin-skinned
 • per daug ryškiai (adv.) garishly, tawdrily, gaudily
 • per daug rūpintis kuo (v.) fuss, niggle, fret
 • per daug rūpintis kuo () make a fuss of
 • daug sakantis (adj.) revealing
 • kas pridaro daug rūpesčių (n.) handful
 • padaryti daug žalos () impair, play havoc with
 • pakankamai daug () mound, batch, deal, flock, good deal, great deal, hatful, heap, lot, mass, mess, mickle, mint, muckle, peck, pile, plenty, pot, quite a little, raft, sight, slew, spate, stack, tidy sum, wad, ton, mountain, passel
 • reikalaujantis daug pastangų (adj.) demanding, strenuous, exacting, fastidious
 • daug žinantis (adj.) knowing, knowledgeable, aware
 • per daug apkrautas darbu (adj.) overworked, wild, overtired, overstrung
 • per daug įkyriai (adv.) semi-officially, unofficially, officiously
 • tai nuo daug ko priklauso () it depends, that depends, it all depends
 • turėti daug vargo make heavy weather of
 • per daug pabrėžti (v.) overstate, exaggerate, overdraw, hyperbolize, magnify, amplify, hyperbolise
 • sukeliantis daug rūpesčių (adj.) troublesome, unfavourable, unsuitable, unwelcome, unfavorable
 • per daug storas (adj.) meaty, fleshy, heavy, overweight

daug sinonimai be abejo, daugelis, daugybė, dideliu mastu, gerokai, labai, neginčijamai, nepalyginamai, pats, tikrai, žymiai, daugelis, didelis, apsčiai, be galo, gausiai, gerokai, labai, smarkiai, sočiai, sunkiai, žymiai

Netoliese daug esantys žodžiai
Kiti žodžio daug vertimai