pradėti norvegiškai

pradėti vertimas begynn, begynne med, få sans for, komme i gang med, byrje, begynne, starte, sette i gang, gå inn i, starte opp, innføre, bringebane, sjøsette, skyte opp, innlede, lansere, sette i gang, holde gående, konsekrere, på, vigsle, begynne med/på, vie, hellige, slå seg på, begynne med, begynne på, gå i gang med, slå inn på, kaste seg ut i, fortelle ivrig om, åpne, innlede, utløse, få til å, bli venner med, komme i snakk med

 • leisti pradėti () gi noen en start som
 • pradėti nuo nieko begynne forfra, fra bunnen av
 • pradėti toliau nuo krašto (v.) rykke inn, lage innrykking
 • pradėti vėl viską iš pradžių begynne forfra
 • trokštantis pradėti. ivrig/utålmodig etter å begynne, utålmodig etter å begynne
 • trokštantis pradėti... ivrig/utålmodig etter å begynne, utålmodig etter å begynne
 • iškilmingai pradėti (v.) innvie, innvarsle, åpne
 • paskatinti pradėti (v.) sette i gang, få til å
 • pradėti naudoti (v.) utnytte
 • pradėti naują gyvenimą () renske ut, feie bort, begynne på et nytt blad
 • pradėti veikti () starte, begynne med, gå til verks, virke på, få virkning, gjøre seg gjeldende, kime, ringe med, tordne, brake, runge, ringe etter, lyde, klinge, ringe ut, sette i, begynne å ringe, ringe, sette i/begynne å ringe
 • pradėti vėl (v.) fornye, gjenoppta, pusse opp
 • vėl pradėti (v.) fortsette, gjenoppta

pradėti sinonimai atverti, duoti impulsą, duoti postûmá, duoti postūmį, imtis, įžiebti, kibti į, leistis, paskatinti, paskirti, pašvęsti, pradėti/palaikyti pokalbį, skirti, užmegzti, užsiimti, , atverti kelią, duoti pradžią, imti įprasti, imtis, įvesti, įvežti, nuleisti į vandenį, paleisti, prasidėti

Netoliese pradėti esantys žodžiai
Kiti žodžio pradėti vertimai