gang lietuviškai

gang vertimas takas, tarpas, kartas, perėja, koridorius, pasažas, prieškambaris, praėjimas, ėjimas, perėjimas, žengimas pirmyn, pasiekimas, pažanga, progresas, nustatyta darbų seka, įprasta tvarka, judantis, kelionėje, kelias, linkmė, raida, nustatyta darbų seka, įprasta tvarka

 • den gang (adv.) tada, tuomet
 • (gjennom)gang, passasje (n.) koridorius, pasažas, perėja
 • en gang (adv.) kažkada, kadaise
 • en gang () kada nors
 • en gang hvert jubelår () labai retai
 • en gang uten å net ne-
 • en sjelden gang () kartais, kartkartėmis, retkarčiais, kai kada
 • en gang i året (adv.) kasmet
 • en gang med (adv.) tiesiai, tiesiogiai
 • en gang med () tučtuojau, nedelsiant, iš karto, tuoj pat, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, tuojau, vietoje, greitai, kaip kulka, vienu ypu
 • en gang på () viską vienu kartu, metu, viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, iš karto, vienu pradėjimu
 • én gang på () viską vienu kartu, metu, viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, iš karto, vienu pradėjimu
 • én gang på (adv.) vienu metu
 • gang på gang (adj.) monotoniškas, pasikartojantis, pakartotinis, daugkartinis
 • gang på gang (adv.) daug kartų, monotoniškai
 • gå i gang med () imti įprasti, imtis, iškviesti, leistis, pradėti, kibti į, apsisukti, imtis ko nors, pasisukti, plaukti prieš vėją kaitaliojant kryptį, griebtis, imtis su entuziazmu, susikibti
 • gå sin gang plėtotis, vykti savaimingai
 • hver gang () visada, kai, kada, kadangi, tuo metu, kol, kada tik, jei, kai tik
 • i gang (adj.) vykstantis
 • i gang (adv.) vykdomas, įgyvendinamas
 • i gang () vyksta, daroma, užsiėmęs, nagrinėjamas, tvarkomas, veikiantis, įjungtas, toliau vykstantis, vykstantis
 • i gang med (v.) užsiimti, užimti, neduoti kam atsikvėpti
 • komme i gang () skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti
 • komme i gang se å () pasiskubinti, imti ir daryti
 • komme raskt i gang () pasiskubinti, imti ir daryti
 • med en gang (adv.) tiesiai, tiesiogiai
 • med en gang () tučtuojau, nedelsiant, iš karto, tuoj pat, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, tuojau, vietoje, greitai, kaip kulka, vienu ypu
 • med én gang () tučtuojau, nedelsiant, iš karto, tuoj pat, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, tuojau, vietoje, greitai, kaip kulka, vienu ypu, kai tik, vos tik
 • med én gang i morgen () visų pirma
 • noen gang (adv.) kada nors
 • på én gang (adv.) vienu metu
 • på en gang (adv.) viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, iš karto, vienu pradėjimu
 • på én gang () viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, iš karto, vienu pradėjimu
 • sette i gang (v.) duoti postûmá, kurstyti, imti įprasti, imtis, sukelti, paskatinti pradėti, užvesti, užsivesti, duoti postūmį, paskatinti, duoti impulsą, įžiebti, pradėti, pajudėti, prasidėti, duoti pradžią, akinti, raginti, skatinti, pastūmėti, skatinti veikti, aktyvinti
 • sette i gang () pradėti, palaikyti pokalbį, pradėti/palaikyti pokalbį
 • i gang med privat samtale (adj.) užsidaręs (nuo kitų)
 • komme i gang med () prasidėti, pradėti, imti įprasti, imtis, prisiruošti
 • på gang neatšaukiamas, rengiamas
 • se å komme i gang (v.) pasiskubinti, imti ir daryti
 • sette i gang arbeidet med () imtis ko
 • som er i gang (adj.) toliau vykstantis, vykstantis
 • være i gang (v.) bėgti, bėgioti, būti rodomam, trukti
 • være i gang () tekėti, leisti, pasisekti, veikti, dirbti, eiti, paleisti
 • én gang i måneden (adv.) kartą per mėnesį
 • en gang for alle () galutinai, galiausiai, visiems laikams
 • en gang i uka (adv.) kas savaitę, savaitraštis
 • gang med tunge skritt (n.) kėblinimas, varginanti kelionė

-gang sinonimai framrykning, framskritt, framskritt/-gang, framskritt/-gang/-marsj, –gang, rutine, utvikling

gang sinonimai i bevegelse/gang, kur, løp, på farten, bane, gangsti, korridor, løp, løype, overgang, passasje, spor, sti, tråkk, vei, tidspunkt

–gang sinonimai -gang, rutine

Netoliese gang esantys žodžiai