tai angliškai

tai vertimas 1. įv. it; (apie arti esantį daiktą ir pan.) this; (apie toliau esantį daiktą ir pan.) that; tai buvo taip netikėta it was all so sudden; tai geras dalykas that's a good thing; tai jo sesuo this/that is his sister; (atsakant) it's his sister; kas tai? (apie daiktą) what is that/it?; (apie asmenį) who is that?; tai buvo sunkūs metai those were difficult years; tai, kad... the fact that...;2. jng. then; ppr. neverčiamas: jei tu neisi, tai ir aš ne if you don't go, (then) I won't either ;3. jng.: tai..., tai... now... now...; tai kairėn, tai dešinėn now left, now right; tai vienas, tai kitas first one, then another; tai čia, tai ten now here, now there;4. dll. so, then; tai jūs jį pažįstate? so you know him? ; tai ateisit? well, are you coming?; žadėt tai jis žadėjo, bet ar padarys? he said he would, but will he? ; (ar) tai jus mačiau su cigarete klasėje? was it you (whom) I saw smoking a cigarette in the classroom?; tai yra (sutr. t. y.) that is (sutr. i. e.)

 • gauni tai () wysiwyg
 • tai tiek apie so much for
 • tai nuo daug ko priklauso () it depends, that depends, it all depends
 • būtent tai that's the stuff!
 • tai ten () here and there
 • argi tai svarbu? what's the odds?
 • tai nieko () that's a pity., it doesn't make any difference, never mind
 • tai labai lengva () there is nothing to it
 • tai yra () namely, viz., that is to say, videlicet, i.e., to wit, ie
 • kas tai matė! kaip taip galima?! () come on, come, come along
 • tai šen () here and there
 • tai buvo bygones: let bygones be bygones

tai sinonimai ji, jis, kas gelbsti, kas gera, ko, labas, nauda, privalumas, šitas, vienas toks, tada, taigi, dirgiklis, erzinimas, kas erzina, kas priklauso, mokestis, pykinimas

Netoliese tai esantys žodžiai
Kiti žodžio tai vertimai