forward lietuviškai

forward vertimas 1. a 1) priešakinis; 2) (pavasaris)ankstyvas; (apie vaikus, augalus) beveik subrendęs; 3) nekantrus; 4) kraštutinis; pažangus; 5) būsimas;2. adv 1) pirmyn, į priekį; 2) toliau; from this time forward nuo šio laiko; to bring forward atkreipti dėmesį; 3. v 1) pagreitinti; padėti; 2) (iš)siųsti; 4. n sport. puolėjas; 5. look forward to nekantriai laukti

Paaiškinimas anglų kalba
 • (basketball player) the person who plays the position of forward in certain games, such as basketball, soccer, or hockey
 • (position) a position on a basketball, soccer, or hockey team
 • (transport) to send or ship onward from an intermediate post or station in transit
 • (directed, front) at, near, or directed toward the front
 • (temperament, behavior, lacking) of temperament or behavior, lacking restraint or modesty Similar to: assumptive, brash, bumptious, fresh, over-familiar
 • (transmission gear, causing) of the transmission gear, causing forward movement in a motor vehicle
 • (progressive) moving forward
 • (frontwards) at, to, or toward the front
 • (forth) forward in time, order, or degree
 • (future) toward the future; forward in time
 • (onwards) in a forward direction
 • (fore) near or toward the bow of a ship or cockpit of a plane

forward sinonimai advancing, early, forepart, forward-moving, front, front end, on the move, precocious, ahead, fore, forrad, forrader, forrard, forth, forwards, frontward, frontwards, headfirst, headlong, on, onward, onwards, attacker, striker, mail, redirect, send after, send on

Netoliese forward esantys žodžiai