sunkus angliškai

sunkus vertimas 1. (daug sveriantis) heavy (ir prk.); s. lagaminas heavy suitcase ; sunkūs debesys heavy clouds; s. stilius heavy style; s. žingsnis heavy step/tread ;2. (nelengvas atlikti) hard, difficult; s. darbas hard work; s. uždavinys hard/difficult/arduous task; s. klausimas difficult problem ; s. kvėpavimas heavy/laboured breathing; jam sunku įtikti he is difficult to please; sunku tuo patikėti it is difficult/hard to believe it ;3. (rimtas) serious, grave; sunki liga serious/grave illness; sunki padėtis grave situation/condition; s. nusikaltimas serious/grave offense/crime;4. (griežtas) heavy, severe; sunki bausmė severe/heavy punishment ;5. (slegiantis) painful; hard; s. įspūdis painful/grim impression; sunki pareiga painful duty; sunkios mintys painful throughts; sunkūs laikai hard times, times of stress; jis sunkaus būdo žmogus he is a difficult man; s. oras close air ; s. maistas heavy/indigestible food; sunkusis svoris sport. heavy weight; sunkioji artilerija heavy artillery; sunkieji tankai heavy tanks; sunkioji atletika weight-lifting

  • (sunkus) darbas, triūsas (n.) labor, labour, toil
  • sunkūs žingsniai () tramp
  • sunkus nusikaltimas (n.) outrage, criminal act, crime, felony
  • sunkus išmėginimas (n.) adversity, hardship, hard knocks, ordeal
  • didžiulis sunkus darbas (n.) labor, drudgery, plodding, grind, donkeywork, donkey work, graft, toil, donkey-work, fag, labour, slog
  • sunkus nusikaltėlis (n.) criminal, felon, crook, outlaw, malefactor, crime

sunkus sinonimai alinantis, aštrus, atšiaurus, baisus, daug pastangų reikalaujantis, didelis, didingas, didžiulis, griežtas, įtemptas, kankinantis, keblus, kietas, kraupus, kritinis, kritiškas, masinis, masyvus, monumentalus, nemalonus, painus, pavojingas, problemiškas, reikalaujantis daug pastangų, rimtas, rizikingas, sekinantis, siaubingas, šiurkštus, smarkus, sotus, sudėtingas, svarstytinas, varginantis, vargingas, žiaurus, problema, sunkumas, sunkus/sotus valgis

Netoliese sunkus esantys žodžiai
Kiti žodžio sunkus vertimai