task lietuviškai

task vertimas 1. n užduotas darbas, pamoka; uždavinys, darbas, pareiga; to set a task užsibrėžti tikslą, uždavinį (before); task in hand a) pradėtas darbas; b) tiesioginis uždavinys; to take to task (pa)barti, (pa)peikti;2. v 1) užduoti darbą; 2) apsunkinti, apkrauti darbu

  • take to task (v.) atskaityti pamokslą, išbarti, skaityti paskaitą, išdrožti pamokslą, duoti pylos, priekaištauti, barti
  • task force (n.) specialios paskirties būrys, pajėgos, specialios paskirties būrys/pajėgos
  • Multi-task learning Daugialypis mokymasis
Paaiškinimas anglų kalba
  • (work) any piece of work that is undertaken or attempted
  • (duty) a specific piece of work required to be done as a duty or for a specific fee
  • (delegate) to assign a task to Type of: delegate
  • (strain) to use to the limit

task sinonimai assignment, chore, duty, duty assignment, enterprise, job, millstone, mission, project, role, undertaking, work, labor, labour, infuriate, strain, tax, make s.o.'s blood boil, make s.o. see red

Netoliese task esantys žodžiai