žiaurus angliškai

žiaurus vertimas cruel ; brutal; savage; žiauri eksploatacija brutal exploitation; žiauri kova hard fighting; žiaurus susidorojimas savage reprisal ; žiaurus būdas severe temper, cruel nature/character

  • žiaurus ir žeminantis elgesys (n.) cruel and degrading treatment
  • žiaurus elgesys (n.) mistreatment, maltreatment, ill-treatment, ill-usage, abuse
  • žiaurus nusikaltimas (n.) enormity, disgustedness, loathsomeness, repulsiveness, terribleness, atrocity, atrociousness, barbarity, barbarousness, heinousness, brutality

žiaurus sinonimai aistringas, atšiaurus, baisus, besaikis, brutalus, didžiulis, griežtas, grubus, įniršęs, įnirtingas, įsiutęs, įtūžęs, kankinantis, kietaširdis, kraupus, kruvinas, laukinis, lupikiškas, negailestingas, nejautrus, nemalonus, nepakeliamas, nepalenkiamas, nežmoniškas, nirtulingas, nuožmus, pernelyg didelis, plėšikiškas, siaubingas, šiurkštus, slegiantis, smarkus, sunkiai įveikiamas, sunkus

Netoliese žiaurus esantys žodžiai
Kiti žodžio žiaurus vertimai