šalis angliškai

šalis vertimas 1. side; į šalį aside; (nu)vesti ką į šalį take smb aside; (pa)sukti į šalį turn aside; nukrypti į šalį deviate; praeiti pro šalį pass by; go past; pro šalį! miss(ed)!; šauti pro šalį miss; žiūrėti iš šalies take a detached view ;2. (procese, ginče) party; (teis. t. p.) side; 3. (kraštas) land, country ; svetima š. foreign country ;4. (pusė) part, quarter; ne pro šalį it is not out-of-place ( + to inf); būtų ne pro šalį it wouldn't be/come amiss; sužinoti ką iš šalies know smth by hearsay

 • neasocijuota šalis (n.) non-associated country
 • asocijuota šalis (n.) associated country
 • mažiau išsivysčiusi šalis (n.) least-developed country
 • nedalyvaujančioji šalis (n.) non-participating country
 • šalis narė (n.) member country
 • pagalbą gaunanti šalis (n.) aid recipient
 • stebuklų šalis (n.) wonderland
 • pagalbą teikianti šalis (n.) donor country
 • į šalis (adv.) outward, outwards
 • demokratinė šalis (n.) democracy
 • pramoninė šalis (n.) industrialised country
 • trečioji šalis (n.) third country
 • trečioji šalis () third party
 • ES šalis EU country
 • ES šalis (n.) EU country

šalis sinonimai kraštas, nacija, šalies gyventojai, tauta, valstybė

Netoliese šalis esantys žodžiai
Kiti žodžio šalis vertimai