šalis prancūziškai

šalis vertimas nation, pays, état, peuple, foulard, châle

 • pagalbą teikianti šalis (n.) pays donneur
 • mažiau išsivysčiusi šalis (n.) pays moins développé
 • neasocijuota šalis (n.) pays non associé
 • nedalyvaujančioji šalis (n.) pays non participant
 • pramoninė šalis (n.) pays industrialisé
 • trečioji šalis (n.) pays tiers
 • trečioji šalis () tiers, tierce personne
 • į šalis (adv.) vers l'extérieur
 • ES šalis pays UE
 • ES šalis (n.) pays UE
 • asocijuota šalis (n.) pays associé
 • demokratinė šalis (n.) démocratie, démocratisation
 • stebuklų šalis (n.) pays merveilleux
 • šalis narė (n.) pays membre
 • pagalbą gaunanti šalis (n.) bénéficiaire de l'aide

šalis sinonimai kraštas, nacija, šalies gyventojai, tauta, valstybė

Netoliese šalis esantys žodžiai
Kiti žodžio šalis vertimai