priskirti angliškai

priskirti vertimas 1. (savybes ir pan.) ascribe (to), attribute (to), put down (to); (ką nors blogo) impute (to); ta pjesė kartais priskiriama Šekspyrui this play is sometimes ascribed to Shakespeare;2. (prie) reckon (among, in), number (among); aš priskiriu jį prie savo draugų I number/reckon him among my friends ;3. (organizacijai ir pan.) attach (to); jis buvo priskirtas prie pulko he was attached to a regiment

  • priskirti tam tikrai klasei (v.) subsume, divide, classify, class, sort, assort, sort out, separate
  • priskirti tam tikrai klasei/kategorijai (v.) subsume, divide, classify, class, sort, assort, sort out, separate

priskirti sinonimai įtraukti, laikyti, aiškinti, paaiškinti

Netoliese priskirti esantys žodžiai
Kiti žodžio priskirti vertimai