aiškinti angliškai

aiškinti vertimas 1. explain, elucidate; (įstatymą, potvarkį ir pan.) interpret; aiškinti kam uždavinį (žodžio reikšmę) elucidate the problem (the meaning of the word) to smb ;2. fot. develop ;

  • neteisingai aiškinti (v.) mistake, get wrong, misconstrue, misinterpret, misconceive, misunderstand, misapprehend, be amiss

aiškinti sinonimai išaiškinti, priskirti

Netoliese aiškinti esantys žodžiai
Kiti žodžio aiškinti vertimai