education lietuviškai

education vertimas n auklėjimas; švietimas; mokymas

 • education policy (n.) švietimo politika
 • adult education (n.) suaugusiųjų švietimas
 • art education (n.) meninis lavinimas
 • education statistics (n.) švietimo statistika
 • basic education (n.) pagrindinis išsilavinimas
 • education of foreigners (n.) užsieniečių švietimas
 • education of young offenders (n.) nepilnamečių teisės pažeidėjų auklėjimas
 • public education (n.) valstybinis švietimas
 • education grant (n.) stipendija mokymuisi
 • access to education (n.) mokslo pasiekiamumas
 • agricultural education (n.) žemės ūkio specialybių mokymas
 • education budget (n.) švietimo biudžetas
 • education costs (n.) švietimo išlaidos
 • comparative education (n.) lyginamasis švietimas
 • commercial education (n.) prekybos mokymas
 • private education (n.) privatus mokymas
 • compulsory education (n.) privalomasis mokslas
 • environmental education (n.) ekologinis švietimas
 • special education (n.) specialusis lavinimas
 • democratisation of education (n.) švietimo demokratizavimas
 • denominational education (n.) tikybiškas mokymas
 • home education (n.) mokymas namie
 • cooperation in the field of education (n.) bendradarbiavimas švietimo srityje
 • postgraduate education (n.) pouniversitetinės studijos
 • Postgraduate education Podiplominės studijos
 • right to education (n.) teisė į mokslą
 • continuing education (n.) nuolatinis švietimas
 • higher education (n.) aukštasis mokslas
 • Higher education Aukštoji mokykla
 • mass education (n.) visuotinis švietimas
 • primary education (n.) pradinis lavinimas
 • technical education (n.) techninis lavinimas
 • free education (n.) nemokamas mokslas
 • sex education (n.) žinios apie lytinį gyvenimą, iš kur atsiranda vaikai, lytinis auklėjimas
 • sex education (n.) lytinis auklėjimas
 • general education (n.) bendrasis lavinimas
 • health education (n.) sanitarinis švietimas
 • non-formal education (n.) neformalusis švietimas
 • pre-school education (n.) ikimokyklinis ugdymas
 • secondary education (n.) vidurinis lavinimas
 • sociology of education [V4.1] švietimo sociologija [V4.1]
 • sociology of education [V4.1] (n.) švietimo sociologija [V4.1]
 • physical education (n.) fizinis lavinimas
 • Physical education Fizinis lavinimas
 • scientific education (n.) realinis lavinimas
 • level of education (n.) mokymo lygmuo
 • secular education (n.) pasaulietiškasis mokymas
 • multidisciplinary education (n.) daugiadalykis mokymas
 • vocational education (n.) profesinis lavinimas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (activity) the activities of educating or instructing; activities that impart knowledge or skill
 • (cognitive content) knowledge acquired by learning and instruction Type of: cognitive content
 • (learning) the gradual process of acquiring knowledge Topic: educational activity. Type of: learning
 • (profession) the profession of teaching (especially at a school, college, or university)
 • (upbringing) the result of good upbringing (especially knowledge of correct social behavior)
 • (executive department) the United States federal department that administers all federal programs dealing with education (including federal aid to educational institutions and students); created 1979

Education sinonimai Education Department, Department of Education, Department of Education and Science, Activities, Educational, Education, Parenting, Educational Activities, Literacy Programs, Parenting Education, Training Programs, Workshops

education sinonimai breeding, cultivation, culture, didactics, direction, edification, educational activity, enlightenment, erudition, guidance, illumination, indoctrination, instruction, knowledge, lesson, pedagogy, raising, rearing, scholarship, schooling, schoolmastering, study, teaching, teaching skills, training, tutelage, upbringing, wisdom, tuition

Netoliese education esantys žodžiai