metai angliškai

metai vertimas dgs. year sg; jis dešimtus metus eina he is in his tenth year; jam trisdešimt dveji m. he is thirty-two (years old); jis uždirba dešimt tūkstančių rublių per metus he earns ten thousand roubles a year arba per annum ; šiais metais this year; sekančiais metais next year; praėjusiais metais last year; jau daugiau kaip devyneri m. it is now more than nine years since; prieš trejus metus three years ago; po trejų metų in three years time; three years later; (nuo šios dienos) three years hence; jie nesimatė daug metų they have not seen each other for years, it is years since they last met; šie m. current year sg; ištisus metus the whole year round, all the year round; keliamieji m. leap-year sg; mokslo m. school year sg; apyskaitiniai m. fiscal year sg; derlingi m. good year for the crops sg, productive year sg, bumper crop year sg; nederlingi m. year of bad harvest sg, year of dearth sg; m. iš metų year in, year out; year by year; Naujieji m. New Year sg; (šventė) New Year's Day sg; laimingų Naujųjų metų! a happy New Year!

  • finansiniai metai (n.) financial year
  • prekybiniai žemės ūkio metai (n.) marketing year
  • keliamieji metai (n.) leap year, intercalary year, 366 days, bissextile year
  • mokslo metai (n.) university year, school year, academic year, school term, academic term, academic session, session, term
  • mokykliniai metai () schooldays, schooltime
Netoliese metai esantys žodžiai
Kiti žodžio metai vertimai