ausis angliškai

ausis vertimas ear; išorinė a. outer ear, auricle; vidurinė a. middle ear; vidinė a. inner ear; jam ausyse spengia there is a ringing in his ears; dainuoti (groti) iš ausies sing (play) by ear; per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo in one ear and out the other; pastatyti ausis (suklusti) be at one's guard; praleisti pro ausis give no ear (to), take no head (of); įsimylėti iki ausų be up to one's ears in love (with); duoti kam ausų give smb a box on the ear; ausis kam išūžti din into smb's ears; ausis išpūsti/išplėsti/ištempti be all ears; ausis užsikimšti close/plug/stop one's ears

  • tupėti ausis suglaudus () lie doggo
  • praleisti pro ausis () turn a deaf ear to
  • pastatyti ausis prick (up) one's ears
  • matysi kaip savo ausis pigs might fly
  • klausyti ausis ištempus () be all ears, listen
  • tūnoti ausis suglaudus () stick to one's guns, sit tight
Netoliese ausis esantys žodžiai
Kiti žodžio ausis vertimai