atlikti norvegiškai

atlikti vertimas forhandle, utføre, vaske, rydde, sette i verk, spille, foredra, oppføre, foreta, styre, lede, fullføre, avslutte, komplettere, forvalte, gjøre det av med, ekspedere, fortolke, framføre, tolke, gjennomføre, gå gjennom

  • atlikti dvi funkcijas (v.) ha to jobber eller funksjoner
  • atlikti (kokį nors veiksmą) (v.) ta
  • atlikti apeigas (v.) fungere, forrette, foreta
  • atlikti darbą ne iki galo gjøre ting halvveis
  • atlikti pagrindinį vaidmenį (v.) spille hovedrolle i
  • atlikti salto (v.) slå en saltomortale, kollbøtte, slå en saltomortale/kollbøtte
  • atlikti vidaus apdailos darbus (v.) pusse opp, innrede, dekorere
  • paskubomis atlikti (v.) gjøre, gjøre/si i full fart, si i full fart

atlikti sinonimai baigti, greitai sutvarkyti, interpretuoti, įvykdyti, pabaigti, vykdyti

Netoliese atlikti esantys žodžiai
Kiti žodžio atlikti vertimai