fare lietuviškai

fare vertimas atlikti, imtis, kreipti, pratrinti, skirti, prisigalvoti, leisti, sudaryti galimybę, palaikyti, pritarti, nubausti mirtimi, įvykdyti, padaryti, sukurti, kurti, daryti, sukelti, sudaryti, priversti, versti, būti, pagaminti, gaminti, duoti, parengti, pastatyti, elgtis, reaguoti, plyšti, skaldyti, skilti, plyðti, pasiekti, išleisti, veikti, sakyti, maudytis po dušu, apdirbti mašina, mechanizuoti, mokytis, nešti, vežti, vesti, imti, gauti, pirkti, nuomoti, pamatuoti, atnešti, atvesti, nusidėvėti, nudėvėti, iškirpti, iškirsti, išpjauti, studijuoti, tvarkyti, būti priežastimi, išeiti, skambėti, patirti, turėti, turëti, sudaryti prielaidas, paskirti, pašvęsti, atiduoti, siekiant, viliantis, sudaryti, sukelti, padaryti, turėti reikalų su, išsiskirti, sudraskyti, sudužti, sulaužyti, kapoti, prakapoti, prakirsti, suardyti, suirti, sukapoti, supjaustyti, kapoti, prakapoti, prakirsti, sukapoti, supjaustyti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, pistis, prisukti, priveržti, globoti, susidraugauti, apskųsti apeliacine tvarka, kreiptis, paduoti apeliaciją, apskųsti apeliacine tvarka, kreiptis, paduoti apeliaciją, pageidauti, paprašyti, prašyti, kaupti, sukaupti, kaupti, sukaupti, apdairiai elgtis, būti atsargiam, saugotis, atsižvelgti į, klausyti, kreipti dėmesį, kreipti dėmesį į, saugotis, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, atkreipti dėmesį, atkreipti dėmesį į, atsiminti, būti atsargiam, pasižymėti, pastebėti, saugotis, užsirašyti, išdykauti, šėlioti, siausti, šokinėti, kelti riaušes, lėbauti, siautėti, pakeisti, pasikeisti, skirtis, mostelėti, pirštu pakviesti, mostelėti, pirštu pakviesti, papurtyti galvą, linksėti, linktelėti, pusryčiauti, apsimesti, apsimetinėti, nuduoti, rimtai draugauti, nudžiuginti, padrąsinti, teisėjauti, prižiūrėti vaikus, motiniškai prižiūrėti, būti ryšininku, palaikyti ryšį, tarpininkauti, būti ryšininku, palaikyti ryšį, tarpininkauti, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, apgadinti, gadinti, sugadinti, eiti zigzagais, kas įmanoma, padaryti visa, susižeisti, užsigauti, atidėti, padėti į šalį, taupyti, taupyti, įsigalioti, pradėti veikti, įleisti, išleisti, išgyventi, patirti, sužlugti, ko nors nepadaryti, nepavykti, pakliūti į bėdą, patirti nesėkmę, susikirsti per egzaminą, žlugti, nieko nepešti, parblokšti, nužudyti, uþplumpinti, užplumpinti, žudyti, duoti ženklą, gestikuliuoti, mosikuoti rankomis, mostelėti, mostu duoti ženklą, pamoti, burti, daryti fokusus, kerėti, burti, daryti fokusus, kerėti, maudyti, maudytis, maudytis, patempti lūpą, dirbti sode, praplauti smegenis, praplauti smegenis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, paleisti į loteriją, traukti burtus, prekiauti išnešiotinai, prekiauti išnešiotinai, jaudinti, sujaudinti, būti, daryti, kurti, padaryti, priversti, sudaryti, sukelti, sukurpti, sukurti, versti, įsilaužti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, mylėtis, pisti, pistis, prisukti, priveržti, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, pistis, prisukti, priveržti, keliauti autostopu, keliauti autostopu, apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti, susipažinti su, susipažinti su, maudytis po dušu, maudytis po dušu, stovėti eilėje, sustoti į eilę, reguliariai važinėti, baigti nesutarimus, susitaikyti, sudaryti taiką, pasidaryti ilgalaikę šukuoseną, pamokslauti, pusryčiauti, išduoti, įskųsti, liežuvauti, pakišti liežuvį, skleisti paskalas, reguliariai važinėti, daryti grimasas, vaipytis, daryti grimasas, vaipytis, kartoti, pakartoti, repetuoti, pakeisti, pasikeisti, paversti, pavirsti, persirengti, padaryti kelią, eiti, eiti/važiuoti atbulom, varyti atgal, važiuoti atbulom, eiti, eiti/važiuoti atbulom, varyti atgal, važiuoti atbulom, pakeisti, pasikeisti, skirtis, patirti laivo katastrofą, patirti laivo katastrofą, daryti, gerbti, teikti kam garbę, pasirodyti geriausiai, apkalbėti, padaryti kelią, pasitraukti, nuspalvinti, uždėti, užtepti, paskubėk! greičiau!, paskubinti, skubėti, skubinti, įsitvirtinti, plisti, daryti pažangą, gerėti, judėti į priekį, keliauti, sektis, stumtis į priekį, stumtis pirmyn, žengti į priekį, daryti pažangą, gerėti, judėti į priekį, keliauti, sektis, stumtis į priekį, stumtis pirmyn, žengti į priekį, agituoti, agituoti, įsiutinti, įžeisti, pykinti, skaudinti, supykdyti, supykinti, žeisti, griebtis, imtis, griebtis, imtis, įžiebti, nuplėšti, sukelti sprogimą, informuoti, įspėti, pranešti, streikuoti, sustreikuoti, apsiversti, apversti, mojuoti, mosuoti, duoti ženklą, gestikuliuoti, mosikuoti rankomis, mostelėti, mostu duoti ženklą, pamoti, duoti ženklą, gestikuliuoti, mosikuoti rankomis, mostelėti, mostu duoti ženklą, pamoti, linksėti, linktelėti, demonstruoti, puikuotis, įsivaizdinti, puikuotis, daryti grimasas, vaipytis, apsipirkti, apsipirkti, čiaudėti, iš kailio nertis, kas įmanoma, padaryti viską, viską daryti, iš kailio nertis, kas įmanoma, padaryti viską, padaryti kniksą, užregistruoti, kamuoliuką, lėtai ir aukštai mušti, lėtai ir aukštai mušti/mesti kamuolį/kamuoliuką, mesti kamuolį, duoti paraišką, siūlyti kainą, kamuoliuką, lėtai ir aukštai mušti, lėtai ir aukštai mušti/mesti kamuolį/kamuoliuką, mesti kamuolį, dalyvauti piknike, iðkylauti, iškylauti, atskaityti pamokslą, barti, išbarti, išdrožti pamokslą, priekaištauti, skaityti paskaitą, užeiti, užsukti, apgauti, apmauti, apmulkinti, apsukti, išvilioti, klaidinti, persimesti į kitą pusę, prigauti, sugluminti, sugundyti, suvedžioti, tarnauti dviem šeimininkams, linksėti, linktelėti, agituoti, vykdyti kampaniją, išdrožti pamokslą, kalbėti apie, skaityti paskaitą, išdrožti pamokslą, kalbėti apie, skaityti paskaitą, apvažiuoti, tardyti, klupti, prašauti pro šalį, suklysti, apsirikti, kerėplinti, padaryti liapsusą, padaryti netaktą, padaryti netaktą/liapsusą, rioglinti, smarkiai suklysti, smarkiai suklysti/apsirikti, liapsusą, padaryti netaktą, padaryti netaktą/liapsusą, apsirikti, kerėplinti, padaryti liapsusą, padaryti netaktą, rioglinti, smarkiai suklysti, nutilti, padaryti pertrauką, sustoti, peršviesti, užregistruoti, atskaityti pamokslą, barti, išbarti, išdrožti pamokslą, priekaištauti, skaityti paskaitą, paskambinti, paskambinti į, paskambinti telefonu, pranešti, pranešti/užsakyti telefonu, skambtelėti, užsakyti telefonu, parodyti, rodyti, įpūsti, vėduoti, ignoruoti, nekreipti dėmesio, į nieką nesivelti, tūnoti ausis suglaudus

 • fare l'amore (v.) pisti, knistis, mylėtis, miegoti, prisukti, įsukti, atsukti
Paaiškinimas italų kalba
 • (AVERE) verbo di significato generico che esprime ogni azione, forma diversi costrutti qui di seguito specificati; forma numerose locuzioni con varie costruzione per le quali si prega di fare riferimento alla sezione apposita; poiché il verbo fare è presente in un numero tale di locuzioni che sarebbe impossibile riportale in una sola pagina, ne abbiamo qui riportate solo alcune; per trovare le altre locuzioni composte con fare, cercarle utilizzando gli altri elementi che le compongono
 • (AVERE) seguito dalla preposizione a: bastare, essere adatto, conveniente, vantaggioso questo vestito non fa per lui | la fatica non fa per me | queste cose fanno proprio al caso mio | questa è la casa che fa per noi | guarda se ti fa questo | sono cose che non fanno per me | quella casa non fa per te | l'ozio non fa per noi
 • (AVERE) seguito dalla preposizione a: compiere l'azione, svolgere l'attività specificata dal complemento fare a botte | fare a pugni | fare a calci | fare a moscacieca | fare a testa o croce | fare a coltellate | fare a palle di neve | fare a nascondino | fare a sassate
 • (AVERE) seguito dalla preposizione da: avere la funzione, fungere, svolgere la funzione, ricoprire un ruolo fare da padre | fare da madre | questo divano fa anche da letto | fare da guida | fare da maestro | a sbarra fa da perno | la capanna ci ha fatto da casa
 • (AVERE) colloquiale di parola, testo, musica: avere una certa forma, stile o melodia come fa al plurale «prezzo»? | come fa quella canzone?
 • (AVERE) richiamare, ricordare uno stile, un modo di essere, un certo ambiente un abito che fa molto estate | il tuo vestito fa molto chic | questa luce fa atmosfera
 • (AVERE) impersonale, riferito al clima o alle condizioni meteorologiche faceva molto freddo | oggi fa un gran caldo | fa brutto tempo | d'inverno fa buio presto | fa bello | che tempo fa oggi?
 • (AVERE) colloquiale impersonale, riferito al tempo: essere trascorso, compiersi fanno tre anni che lavoro qui | a marzo fanno sei anni da che l'ho conosciuta | oggi fa un anno che non ci vediamo | oggi fa un anno che non lo sento più | oggi fanno dieci anni dal terremoto | fa giusto un mese che l'ho incontrato | dieci giorni fa | fa un mese che non mi scrive
 • (AVERE) impersonale, divenire oggi fa la luna nuova | ha già fatto giorno | ormai fa giorno | faceva notte | si fa sera
 • (AVERE) in locuzioni pragmatiche: non importare non fa niente | non fa nulla | ti fa niente se spengo la luce?
 • (AVERE) raro di pianta: attecchire, allignare in montagna queste piante non fanno | qui ci fanno le stelle alpine | quella pianta non fa in casa
 • (AVERE) in frasi interrogative: riuscire come fai a saltare così in alto?
 • (AVERE) in frasi interrogative, seguito da a o per con l'infinito: procedere, operare come faccio ad accendere questa macchina? | come faccio a fare tutto?
 • (AVERE) ha impieghi denominativi lessicali con i quali sostituisce un verbo più specifico fare un movimento = muoversi | far contento = accontentare | fare un progetto = progettare | fare il tifo = tifare | fare un urlo = urlare | fare giuramento = giurare | fare un sospiro = sospirare | fare finta = fingere | fare un gesto = gestire | fare onore = onorare | fare un salto = saltare | fare un ritrovamento = trovare | fare una risata = ridere | fare paura = impaurire | fare un sogno = sognare | fare impressione = impressionare ecc.
 • verbo di significato generico che esprime ogni azione, forma diversi costrutti qui di seguito specificati; forma numerose locuzioni con varie costruzione per le quali si prega di fare riferimento alla sezione apposita; poiché il verbo fare è presente in un numero tale di locuzioni che sarebbe impossibile riportale in una sola pagina, ne abbiamo qui riportate solo alcune; per trovare le altre locuzioni composte con fare, cercarle sotto gli altri elementi che le compongono
 • compiere un'azione, eseguire qualcosa, operare; unito a sostantivi e pronomi indefiniti forma numerosi costrutti verbali fare, non fare qualcosa | che cosa fai lì tutto solo? | cerco di fare il possibile | fare la siesta | fare una risata | fare compere | fare un progetto | fare il biglietto | fare tardi | non sapere che fare | fare uno scherzo a qualcuno | che si fa stasera? | non so cosa fare con lui | fare merenda | fare uno sbadiglio | posso fare qualcosa per lei? | fare bene, fare il bene | fare un lavoro | non so che fare stasera | ho fatto l'impossibile per te | fare un discorso | fare il bagno | fare un urlo | fare i compiti | fare un salto | fare un sogno | fare un voto | fare scopa | fare presto | fare acquisti | fare una buona azione | farei qualsiasi cosa per te | fare male, fare il male | fare un gesto | fare il solletico | ho altro da fare ora | che fai stasera? | fare la doccia | fare un sospiro | fare il bucato | fare un movimento | fare un viaggio | fare un pensiero | fare un passo | fare colazione | fare un lamento | fare la maglia | sia fatta la tua volontà
 • senza il complemento, può indicare operosità in genere ha tanta voglia di fare | non vale la pena di fare senza pensare
 • senza il complemento, indica un operare attivo, in contrapposizione al subire l'un disposto a patire, e l'altro a fare [Dante ]
 • in frasi negative, ha valore rafforzativo del verbo che segue non fa che piangere | non fa dormire | non fa che bere | non fa altro che piovere
 • seguito da che con il congiuntivo, ha funzione ottativa fa' che venga | fa che piova | fa che finisca presto | fa' che venga a casa mia | fa' di non lasciar trapelare nulla | fa' che non sia così!
 • spesso sostituisce un verbo che precede, evitandone la ripetizione glielo vorrei proporre ma non so come fare | parlò male di lei com'era solito fare | canta come fanno il gallo | hai finito di vestirti? — Già fatto! | scrisse la lettera, e quand'ebbe fatto la spedì | vorrei dirgli il fatto suo ma non so come fare | e poi me ne vado come fanno gli uccelli, che dove vanno nessuno lo sa [Guccini ]
 • familiare come pleonasmo, rafforza un altro verbo il gran bere che fa, lo ucciderà | lo spendere che fa, lo manderà in rovina
 • colloquiale compiere, commettere fare una rapina | fare un delitto | fare un'infrazione | fare una strage | fare un macello
 • creare, generare, realizzare materialmente, costruire, confezionare un artigiano che fa borse di cuoio | Dio fece il mondo in sei giorni | fare frutti | fare il pane | la gatta ha fatto quattro gattini | fare un vestito | Dio fece il mondo dal nulla | fare case | fare un figlio | fare un bambino | fare un palazzo | fare scarpe | fare fiori | fare rami | quest'anno il melo ha fatto tanti frutti | fare pezzi di ricambio | Iddio fece il mondo dal nulla | nuda come l'ha fatta mamma | fare un muro | terra magra e arida che fa poco | fare figli | fare foglie | fare un ponte | fare un armadio | la vigna farà poca uva | ha fatto un bel maschio | fare un mobile | fare abiti | Dio fece l'universo | queste piante fanno i fiori | ha fatto cinque figli | fare automobili | carne fa carne | la gallina ha fatto l'uovo | Siena mi fé, disfecemi Maremma [Dante ] | colui lo cui saver tutto trascende, / fece li cieli [Dante ] | l'antica natura onnipossente / che mi fece all'affanno [Leopardi ]
 • comporre, scrivere, realizzare un'opera dell'ingegno, concepire fare un piano | fare un pensiero | fare un libro | fare una canzone | vorrei fare un quadro | fare un disegno | fare un progetto | fare un proposito | fare una poesia | fare un dizionario
 • rappresentare a teatro o al cinema, recitare o interpretare una parte, mettere in scena al cinema fanno «Mediterraneo» | mi piacerebbe fare l'Amleto | fare l'Otello | ha fatto la parte di Violetta | fare il Flauto Magico
 • scrivere, compilare un documento; inoltrare una richiesta fare testamento | fare un assegno | fare ricorso | fare una domanda
 • cucinare, preparare un piatto fare la minestra | fare la pizza | fare il pesce ai bambini | fare pietanze squisite | fa degli ottimi arrosti | questa pasta è buona fatta col sugo | fare da mangiare | fare lo spezzatino | carne da fare arrosto | fare da pranzo | fare l'agnello arrosto | fare il pinzimonio | che fai per cena? | fare piatti prelibati | fare la cena | fare gli zucchini ripieni | fare una torta | questa carne può essere fatta arrosto
 • assuefare, abituare un senso fare l'occhio | fare il palato | fare il naso | fare la bocca | bisogna farci la bocca | farci la pelle
 • formare un tutto organico i fiori legati fra loro fanno un mazzo
 • celebrare un rito, organizzare ed effettuare feste o manifestazioni fare la Messa | fare la comunione | fare la cresima | fare le Olimpiadi | fare il corteo | fare la festa
 • colloquiale per introdurre un discorso diretto, dire, parlare, esclamare, specialmente all'improvviso lui allora fa: — Vattene via! | gli fece: — Avvicinati a me | mi incontra a scuola e mi fa: — Domani ho l'esame di laurea | a un certo punto mi fece: — Hai ragione tu ; anche in senso generico: dire, parlare fare un discorso | non ne fece parola | non farò nomi | fare due chiacchiere | mi fece un discorso strano
 • riordinare, rassettare fare la camera | fare il letto | fare la camera agli ospiti
 • visitare durante un viaggio quest'estate ho fatto Austria e Ungheria
 • provocare, causare, produrre, cagionare; suscitare, destare fare scandalo | fare disordine | fare un bernoccolo | fare paura | fare impressione | fare compassione | fare effetto | fare rumore | questa maglia mi fa caldo | fare un livido | le arrabbiature fanno cattivo sangue
 • formare, configurare un tubo che fa gomito | qui la strada fa angolo | più avanti il fiume fa un'ansa
 • sforzarsi, agire in modo tale che, spesso con l'avverbio sì tanto fecero che alla fine vinse lui | fate sì che questo non accada | ho fatto sì che se ne andò con la coda tra le gambe | ho fatto in modo che… | con un bravo avvocato ha fatto sì che il reato andasse in prescrizione | tanto fecero che lo costrinsero a cedere | fate di venire al più presto | fa di ottenere quel prestito
 • seguito da un verbo all'infinito ha valore causativo; spesso nella forma tronca far ti farà fare una brutta figura | lo hanno fatto andare via | chi te lo fa fare? | non mi far dire | farò valere le mie ragioni | mi farai perdere la pazienza | vuole farmi fare il suo lavoro | sono cose che fanno riflettere | far fare una pausa ai ragazzi | far arrabbiare | fare ridere | l'ho fatto andar via | far bere i cavalli | far vedere | far credere qualcosa a qualcuno | lo fecero entrare di nascosto | fare girare il motore | chi me l'ha fatto fare? | fare piangere | fammi lavorare in pace | far fare i primi passi al bambino | far entrare | fammi vedere quel che succede | e me che i tempi ed il desio d'onore / fan per diversa gente ir fuggitivo [Foscolo ]
 • seguito da un verbo all'infinito; lasciare; mettere in condizione di fammi capire; fammi fare ancora tentativo | fammi riprovare
 • comportarsi, assumere un certo atteggiamento, fingere, darsi l'aria fare la vittima | fare il furbo | fare lo scemo | non fare lo scemo! | fare il grullo | fare lo gnorri | fare l'imbecille | fare il gran signore | non fare l'ingenuo | fare il superuomo
 • imitare, ripetere imitando fare il verso del gallo | fare il verso del corvo | fare il cane | fare il gatto | fare la gallina | fare il leone | fare il verso del gatto | fare il verso del gufo
 • trattare, rapportarsi con altri non ho niente a che fare con lui | ho a che fare con gente indisponente | cos'hai a che fare con quel delinquente? | è uno che ci sa fare con i bambini | non ci sa fare con le donne
 • eleggere, nominare, promuovere fare console | fare re qualcuno | fare cavaliere | lo hanno fatto senatore | fare sindaco | un collega è stato fatto preside | fare deputato | fare qualcuno direttore | fare Papa | l'hanno fatto cardinale | fare conte | fu fatto generale
 • rendere, far diventare, mettere in una condizione lo studio ti farà migliore | lo sperpero lo ha fatto povero | fare bello | fare felice | hai fatto di questa casa un porcile | ha fatto di lui un campione | far bella la propria casa | hai fatto un porcile della tua stanza | gli hai fatto la vita impossibile | fare bella una stanza | hai fatto un albergo della mia casa! | gli fanno la vita molto difficile
 • colloquiale farsi praticare vado a fare la permanente | deve fare l'operazione alle tonsille
 • credere, ritenere, pensare, giudicare, immaginare ti facevo più intelligente | ti facevo a Roma e invece sei qui! | ti facevo più furbo | fa' che gli succeda qualcosa, chi penserà ai suoi? | dopo così lungo tempo, ti facevamo morto
 • esercitare un mestiere, una professione, un'attività fare il tipografo | fare l'avvocato | fare bricolage | fare il pittore | fare l'insegnante | fare il presidente | fare sport | fare il medico | fare l'università | fare il terzo anno di medicina | fare modellismo | fare il fruttivendolo | fare il liceo | fare il professore | fare il meccanico | fare la sarta | fare nuoto | fare del tennis | fare il muratore | fare il questore | che cosa fai nella vita | fare il sindaco | fare il commesso | fare l'ingegnere | fare danza | fare il commerciante | fa l'assessore | fare l'idraulico | fare la prima elementare | fare l'indossatrice
 • detto di cosa, seguito dalla preposizione da: fare da, servire da, in sostituzione dell'oggetto proprio per una certa funzione una corda gli faceva da cintura | un sasso gli faceva da cuscino | i capelli le facevano corona intorno al viso | una cassa faceva da tavolo | non sempre i sassi sepolcrali a' templi / fean pavimento [Foscolo ]
 • detto di persona, seguito dalla preposizione da: fungere, svolgere una funzione o le veci di qualcuno mi ha fatto da padre | fare da giudice | fare da sindaco | fare da presidente | fare da consulente | fare da madre a qualcuno
 • ammontare, contare, constare, contenere questa città fa un milione di abitanti | questo stadio fa 10.000 spettatori
 • colloquiale costare quanto fa? | fanno 100 euro
 • detto di orologio: segnare l'ora la sveglia fa le cinque | che ora fa il tuo orologio?
 • raccogliere, prendere, caricare fare l'erba | fare legna | fare benzina | fare fieno | fare carbone | facea per lei qualche cerfuglio / e qualche frasca [Pascoli ]
 • accumulare, procacciarsi, ottenere fare soldi | far quattrini | fare denari | fare fortuna
 • colloquiale regalare, comperare suo padre gli ha fatto la macchina nuova | lo zio le ha fatto un paio di scarpe nuove
 • percorrere, scegliere come itinerario strada facendo | fare cinque chilometri | ha fatto un lungo cammino | fare la via più breve | fare corso Vittorio | fare l'autostrada
 • trascorrere un periodo di tempo fare il Natale in famiglia | faremo le vacanze in montagna | fare due ore di coda
 • raggiungere una data ora, specialmente della notte fare l'alba | fare le ore piccole | fare le tre del mattino | in ufficio oggi abbiamo fatto le sette
 • dare, porgere, prestare fare la carità | fare attenzione
 • giocare fare una partita a briscola | fare una partita a tennis
 • di operazioni aritmetiche, dare come risultato cinque meno tre fa due | tre per sei fa diciotto | dieci meno quattro fa sei | uno più tre fa quattro | quanto fa sei per cinque? | sei per sette fa quarantadue | due più due fa quattro | uno più uno fa due | due più sei fa otto | dodici diviso quattro fa tre
 • popolare ottenere, godersi qualcosa ci siamo fatti un sacco di risate | farsi la macchina nuova | mi sono fatto una bella bistecca | mi sono fatto un piatto di spaghetti | mi sono fatto la barca | ci siamo fatti una bella pizza
 • volgare riferito a un uomo o una donna: averci un rapporto sessuale mi sono fatto la vicina
 • familiare rubare mi hanno fatto l'autoradio
 • familiare distruggere, rendere inservibile mi hanno fatto lo specchietto della macchina
 • realizzare una prestazione quest'auto fa dodici chilometri con un litro | questa moto fa i 180 km/h | fa i 100 metri in 11 secondi
 • colloquiale durare queste scarpe hanno fatto due stagioni | questo cappotto ha fatto sei inverni
 • emettere, versare, lasciar filtrare, dar fuori, specialmente liquidi fare la bava | fare un rutto | fare una scoreggia | fare sangue dal naso | la barca fa acqua | la lampada fa poca luce
 • emettere un suono il gatto fa miao
 • seminare, piantare, coltivare fare il grano | fare il foraggio
 • allevare, educare, formare fare proseliti | fare discepoli
 • dare l'impressione, avere le caratteristiche di, richiamare alla memoria fa fino | fa atmosfera | fa estate | fa città di provincia | fa chic | fa tipo | fa originale | fa stile | fa distinto | fa tono | fa primavera | fa Oriente
 • riferito al tempo che passa: compiersi oggi fa un anno che siamo qui | un anno fa | tre mesi fa | oggi fa la luna | fanno tre anni che siamo sposati
 • l'agire, l'operare in concreto tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare | con i bambini ha il suo bel da fare | ha un bel fare, ma nessuno lo ascolta | il vizio è la passione fatta abitudine, … un fare perché si è fatto [De Sanctis ]
 • contegno, atteggiamento, modo di comportarsi ha un fare compìto | aggirarsi con fare sospetto | ha un fare da ipocrita | una persona che ha un bel fare | avere un fare accattivante | un fare sospetto | col suo fare gentile ci frega tutti | non mi piace quel suo fare arrogante | avere un fare scostante | ha un fare distaccato e impersonale | ha un fare che non mi piace | aveva tutto l'andare, tutto il fare, tutta la forma del padre Cristoforo [Manzoni ]
 • stile, modo di lavorare, specialmente di uno scrittore o di un artista, ma anche di un lavoro scrive versi sul fare di Montale | ha uno stile, sul fare del Carducci | vorrei che mi facesse un tavolo sul fare di questo | una stampa ha da esprimere il disegno, il carattere, il fare del pittore [Milizia ]
 • inizio, fase iniziale, principio sul far del giorno | sul far della notte | essere sul fare della vita | lo vidi sul far dell'alba | sul fare della sera
 • con valore copulativo: diventare farsi rosso in viso | farsi rosso per la rabbia | farsi pallido in volto | farsi grosso | il cielo si sta facendo scuro | farsi alto | la realizzazione del mio piano si fa sempre più improbabile | farsi grande | la situazione si fa insostenibile | si è fatto uomo | farsi sottile | il traguardo si fa sempre più lontano
 • impersonale, specialmente riferito al tempo: diventare si fa buio | si è fatto tardi | s'è fatto chiaro | si sta facendo tardi | si fa sera | si sta facendo buio
 • con valore copulativo: rendersi, assumere un dato ruolo, mettersi in una determinata condizione farsi musulmano | si è fatto prete | farsi promotore di qualcosa | farsi frate | farsi pacifista | farsi portavoce | farsi cattolico | farsi latore | farsi cristiano | farsi garante | farsi protestante | farsi buddista
 • colloquiale assoluto: diventare abile in un'attività è inesperto, ma si farà
 • seguito da un avverbio di luogo: spostarsi, avvicinarsi, affacciarsi farsi più vicino | farsi più in là | farsi vicino alla moglie | farsi alla finestra | farsi da parte | farsi all'uscio | farsi presso | si faccia avanti | farsi avanti | farsi indietro | farsi accosto a qualcuno | farsi incontro | la donna si fece alla porta
 • gergale con al preposizione di o anche assoluto: drogarsi farsi di coca | farsi di crack | si fa da molti anni | è uno che si fa | farsi di eroina | da quanto ti fai?
 • raro incominciare a dire, narrare, raccontare farsi a dire | farsi dal principio | farsi da lontano | farsi dalle origini
 • con funzione causativa farsi capire | farsi ben volere | farsi pregare | questo libro si fa leggere | questo vino si fa bere | farsi detestare | farsi odiare | farsi amare
 • fingersi, vantarsi si fa bello dei meriti altrui | per ottenere in nostri voti si fa moderato
 • (reciproco) scambiarsi farsi carezze | farsi complimenti | farsi favori
 • con valore intensivo: compiere, eseguire farsi una mangiata | farsi il segno della croce | farsi una mangiata | facciamoci due risate | si è fatto una gran risata | farsi una dormita | farsi una pizza | farsi una lunga dormita | farsi una dormita | farsi una camminata | farsi una birra | farsi una bevuta con gli amici | farsi una camminata | farsi una bella passeggiata | mi faccio una settimana al mare | andiamo a farci una birra | farsi una bella passeggiata
 • colloquiale farsi fare, farsi eseguire farsi la permanente | farsi i capelli
 • colloquiale visitare nel corso di un viaggio questa estate mi faccio tutti i Balcani
 • colloquiale trascorrere mi sono si è fatto il mese d'agosto in città | mi sono fatto la mattinata alla posta
 • colloquiale percorrere mi sono fatto un chilometro a piedi
 • fare a sé farsi un livido | farsi una macchia | farsi il trucco | farsi la cravatta, | farsi una ferita | farsi un taglio alla mano | farsi un graffio | farsi la barba | farsi la doccia | farsi il bagno
 • fare qualcosa per sé farsi da mangiare | farsi un panino | farsi il letto | farsi la camera
 • acquistare, comprare, procurarsi farsi la macchina nuova | farsi la villa al mare | farsi la barca | farsi la casa
 • stabilire una relazione, un rapporto con qualcuno farsi la ragazza | farsi l'amante | si è già fatto molti amici | farsi amico qualcuno | farsi molti amici | farsi il ragazzo
 • formulare nella propria mente, indurre nel proprio animo farsi un concetto di qualcosa | farsi un'idea di qualcuno
 • volgare farsi qualcuno, possedere sessualmente
 • consentire, permettere fammi pensare un momento | fammi capire | farsi sedurre | farsi ingannare | si è fatto prendere dagli eventi | farsi trasportare dall'ira
 • filosofia (solo al singolare) il divenire

fare sinonimai accumulare, affrontare, attuare, avere una parte in, commettere, comporre, concludere, concretizzare, contegno, costituire, costruire, creare, edificare, effettuare, erigere, eseguire, esercitare, fabbricare, farsi, foggiare, formare, giocare in, giocare un ruolo in, lavorare, maniera, operare, partecipare, plasmare, praticare, preparare, procedere, provocare, realizzare, scatenare, segnare, sollevare, suscitare, usare, vivere, in vista di, tenendo conto di, accomodare, agire, andare sotto la doccia, aprirsi, assolvere, cagionare, catturare, causare, comportarsi, condursi, consentire, consumare, consumarsi, contenersi, continuare, continuare a, creare, crepare, dare, dare origine, dedicare, determinare, disimpegnare, eseguire, esibirsi, esperire, estenuare, fabbricare, fabbricare la birra, fare la doccia, far scoppiare, farsi la doccia, farsi una doccia, finire, imparare, indossare, lasciare, liquidare, logorarsi, meccanizzare, menare, pacificare, pelare, permettere, portare, praticare, prelevare, prendere, preparare, prestare, produrre, proseguire, provocare, raggiustare, rapare, raparsi, rasare, ritagliare, rivestire, schiattare, scoppiare, seguitare, sfociare, sottostare, spaccare, spaccarsi, strappare, studiare, subire, tosare, trattare, venire, adempiere, aderire a, agire, agire da, ammettere, andare, approvare, arrivare, assolvere, causare, combinare, compiere, completare, comportarsi, comportarsi da, concedere, condursi, consentire, contenersi, creare, dare, dare forma, deportare, effettuare, elaborare, emettere, eseguire, esercitare, espletare, fabbricare, fare divenire, fare diventare, fare in modo, farsi, formare, fruttare, generare, lasciare, lasciarsi, mettere, modellare, muoversi, operare, permettere, plasmare, portare a termine, portare a termire, pretendere di essere, procreare, produrre, proiettare, realizzare, rendere, riprodurre, sonare, suonare

Netoliese fare esantys žodžiai