forma angliškai

forma vertimas 1. shape; form; rutulio formos ballshaped;2. (įv. reikš.) form; valdymo f. form of government ;3. turinys ir f. form and contents; gramatinės formos grammatical forms;4. tech. (liejimo) mould ; būti geros formos be in good form, be/feel fit; būti blogos formos be out of shape/form

  • praradęs formą () out of shape
  • nauja užimtumo forma (n.) new type of employment
  • iškraipyta forma (n.) corruption
  • liejimo forma () tin, mold, mould, cast
  • įgauti formą () form, take form, take shape, spring
  • suteikti kvadrato formą (v.) raise to the power of two, raise to the square, square, square up
  • suteikti formą (v.) shape, form, work, mold, mould, forge, model, cast

forma sinonimai būsena, kontūrai, liejimo forma, panorama, pavidalas

formą sinonimai palaikyti gerą būklę/formą

Netoliese forma esantys žodžiai
Kiti žodžio forma vertimai