known lietuviškai

known vertimas 1. pp iš know; 2. a žinomas, garsus; internationally known pasaulinio garso (apie mokslininką)

 • as far as I know () dar, jau, vis, nuolat, kol kas
 • not known (adj.) svetimas, nepažįstamas, nežinomas
 • make known (v.) platinti, skleisti, sklisti, cirkuliuoti, daryti apytaką, išsklaidyti, sklaidyti, propaguoti
 • well-known (adj.) garsus, įžymus, pagarsėjęs, plačiai pagarsėjęs, talentingas, žinomas, žymus
 • in the know (adj.) žinantis, išmanantis
 • know the ropes () žinoti smulkiausias detales
 • know what's going on (v.) gerai išmanyti savo dalyką, gerai nusimanyti apie
 • know backwards () žinoti, mokėti kaip savo penkis pirštus, atmintinai
 • know what's what (v.) gerai išmanyti savo dalyką, gerai nusimanyti apie
 • know who's who kurie žmonės naudingi, žinoti
 • know better () nebūti tokiam kvailam
 • know like the back of one's hand (v.) žinoti kaip savo penkis pirštus
 • know one's own mind nusistatymą, turėti tvirtą nuomonę
 • know one's stuff () gerai išmanyti savo dalyką, gerai nusimanyti apie
 • know the score (v.) gerai išmanyti savo dalyką, gerai nusimanyti apie
 • know-all (n.) didžiuoklis, visažinis
 • know-how (n.) išmanymas, žinios, praktinė patirtis
 • know-how (n.) praktinė patirtis
 • Know-how Praktinė patirtis
 • know-it-all (n.) didžiuoklis, visažinis
 • let know (v.) perteikti, perduoti, pranešti, informuoti, įspėti
 • know how to (v.) mokėti
 • List of people known as The Great Sąrašas:Žmonės, vadinami Didžiaisiais
Paaiškinimas anglų kalba
 • (be cognizant, aware) to be cognizant or aware of a fact or a specific piece of information; to possess knowledge or information about
 • (know how, do) to know how to do or perform something
 • (be aware, truth) to be aware of the truth of something; to have a belief or faith in something; to regard as true beyond any doubt
 • (be familiar, acquainted) to be familiar or acquainted with a person or an object Follows: recognize
 • (experience) to have first-hand knowledge of states, situations, emotions, or sensations
 • (accept) to accept (someone) to be what is claimed or accept his power and authority
 • (have fixed, mind) to have fixed in the mind
 • (copulate) to have sexual intercourse with
 • (realize) to know the nature or character of Type of: recognize
 • (distinguish) to be able to distinguish, recognize as being different Type of: distinguish
 • (remember) to perceive as familiar Type of: remember
 • (adjective) apprehended with certainty Similar to: best-known, better-known, celebrated, identified, legendary, proverbial, well-known

known sinonimai accepted, acquainted, admitted, avowed, established, familiar, famous, infamous, learned, noted, notorious, prominent, proverbial, published, recognised, recognized, well-known

know sinonimai appreciate, apprehend, be able to, be acquainted with, be familiar with, can, comprehend, differentiate, discern, discriminate, distinguish, familiarise, fathom, have learned, have learned how to, identify, introduce, know how to, make out, perceive, place, recognize, see, separate, suffer, sustain, undergo, understand, acknowledge, bang, be acquainted with, bed, be familiar with, be intimate, bone, bonk, can, cognise, cognize, do it, eff, experience, get it on, get laid, get off, have a go at it, have intercourse, have it away, have it off, have learned, have learned how to, hump, jazz, ken, know how to, lie with, live, love, make out, recognise, recognize, roll in the hay, sex, sleep together, take, ball, be able to, engage in coitus, fuck, go to bed with, have sex, have sexual intercourse, make love, root, screw, sleep with

Netoliese known esantys žodžiai