knock lietuviškai

knock vertimas 1. v 1) belsti; mušti; trenkti, suduoti; trankytis; pabarbenti; knock at the door (on the window)belsti į duris (langą). 2) šnek.nustebinti; to knock home stipriai užkalti; to knock about a) mušti, kalti, kalinėti; b) bastytis (po pasaulį ir pan.); to knock against susidurti, užbėgti, užlėkti (ant ko nors); to knock at pabelsti, pabarbenti (į duris); to knock smth back greitaiišgerti; to knock down a) partrenkti; nuversti (sieną); b) sudaužyti (į gabalus); c) paskelbti plaktuko smūgiu, kad daiktas parduotas (aukcione); to knock in/intoįkalti; įmušti; to knock off a) numušti (kainą); b) pargriauti, parblokšti; c) (greitai) baigti darbą; d) pavogti; to knock out a) iškratyti pypkę; b) nugalėti; partrenkti žemėn; nokautuoti; to knock togethergreitomis sukalti, sulipdyti; to knock up a) išmušti aukštyn (sviedinį); b) greitomis pataisyti, sulipdyti, sukalti; c) pakelti, išbudinti (beldžiant); to be knocked upbūti visiškai išvargusiam, be jėgų;2. n 1) beldimas; 2) smūgis; 3) teatr.šaltas publikos sutikimas; 4)tech. užsikirtimas

 • knock about (v.) mušti, žiauriai elgtis su, smarkiai daužyti, apdaužyti, daužyti, mėtyti
 • knock about (v.) bastytis
 • knock around (v.) bastytis, mušti, žiauriai elgtis su
 • knock back () išmaukti, išmesti, išlenkti
 • knock over (v.) pargriauti, apversti, parversti
 • knock-kneed (adj.) per kelius įlinkusiomis kojomis
 • knock down (v.) derėtis, pargriauti, numušti, nuversti, partrenkti, parblokšti, pakirsti, suvažinėti, pervažiuoti
 • knock-down (adj.) galingas, įtakingas, stiprus
 • knock down () pritildyti, sumažinti, susilpninti
 • knock out (v.) nugalėti, nutrenkti, parblokšti, nokautuoti
 • knock off (v.) baigti darbą, nustoti dirbus, mesti, atsisakyti, brūkštelėti, vogti, nušvilpti, pabėgti
 • knock off (v.) baigti šį kartą
 • knock up (v.) pastatyti, konstruoti, sudaryti, padaryti, daryti, tapti, būti, statyti
 • knock up () apšilti
 • knock cold (v.) nutrenkti, parblokšti, nokautuoti
 • knock on wood (v.) tris kartus nusispjauti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (knocking) the sound of knocking (as on a door or in an engine or bearing)
 • (criticism) negative criticism
 • (bash) a vigorous blow
 • (misfortune) a bad experience Type of: misfortune
 • (whack) the act of hitting vigorously
 • (strike hard) to deliver a sharp blow or push
 • (knap) to rap with the knuckles Type of: rap
 • (hit) to knock against with force or violence
 • (tap) to make light, repeated taps on a surface
 • (ping) to sound like a car engine that is firing too early
 • (comment) to find fault with; to express criticism of; to point out real or perceived flaws

knock sinonimai associate, associate with, court, go around with, go out, go out with, go steady, go steady with, mingle with, see, date, go round with, keep company with, mix with, bang, bash, belt, knocking, rap, roast, smash, whack, whang, bang, barge, bash, bump, bump into, cannon, cannon into, carp, collide, collide with, criticise, criticize, kayo, knock at, knock cold, knock on, knock out, lay out, pick apart, pick holes in, ping, pink, rap, run into, slam, slap, strike hard, tap, thump, knap, press, rap, touch, wallop

Netoliese knock esantys žodžiai