greitai angliškai

greitai vertimas 1. (sparčiai) quickly, fast, rapidly, with speed; jis g. bėga he runs quickly; jis g. suvokia he is quick-witted; he is as sharp as a needle idiom.; kuo greičiau as quickly as possible, as fast as one can; 2. (netrukus) before long, shortly; soon; jis g. (su)grįš he will come soon

  • greitai sutvarkyti (v.) dispatch, discharge, complete
  • greitai išverdantis (adj.) instant
  • pašėlusiai greitai () at great speed, at speed, flat out, like blue murder
  • greitai apsisukti () turn back, turn on one's heel, about-face
  • greitai sukakti () approach, come near, be going for, be getting on for
  • greitai sudoroti make short work of
  • greitai gendantis (adj.) perishable
  • labai greitai (adv.) hastily, hurriedly, in a hurry, in one's haste, in the hurry, in haste, in great haste, posthaste, in the rush, post-haste, at full pelt
  • labai greitai () double-quick, promptly, right off, at the double, on the double, immediately, instantly, straightaway, straight off, directly, now, right away, at once, forthwith, like a shot, straight away, like a house on fire, this instant, outright, right, right now, in record time

greitai sinonimai lengvai, skubant, skubėdamas, skubiai, skubotai, anksti, iš karto, kaip kulka, labai greitai, nedelsiant, netrukus, prabėgomis, skubiai, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje

Netoliese greitai esantys žodžiai
Kiti žodžio greitai vertimai