game lietuviškai

game vertimas I1. n 1) žaidimas; games of chance azartiniai žaidimai; the game is up dalykas baigtas; to play a good (poor) gamebūti geru (blogu) žaidėju; to make game ofišjuokti; to play the game laikytis taisyklių, perk. kilniai elgtis; 2) pramoga; 3) sport. (žaidimo) partija; 4)pl varžybos; 5) gudrybės, juokai;none of your games šnek. šalin juokus!; 2. v azartiškai lošti; to game awaypralošti IIn medžiojami paukščiai ar žvėrys; to pull a game out of the fire išgelbėti padėtį III a karštas, drąsus; visada pasiruošęs; to die gamemirti, bet nepasiduoti; to be game for a walk mielai išeiti pasivaikščioti; I am game to do it, I am game for it aš esu pasiruošęs (pasiryžęs) tai padaryti IVa 1) luošas; 2) paralyžiuotas (apie kojas)

 • computer game (n.) video žaidimai
 • game animal (n.) medžiojamieji žvėrys ir paukščiai
 • game meat (n.) žvėriena
 • game of chess (n.) šachmatai
 • Go (game) Go
 • automatic game (n.) automatizuoti lošimai
 • be on the game (v.) verstis prostitucija
 • big game (n.) stambūs žvėrys
 • game point () lemiamas taškas
 • game reserve (n.) rezervatas, draustinis, žvėrių rezervatas, rezervacija
 • game warden (n.) draustinio prižiūrėtojas, eigulys, rezervato prižiūrėtojas
 • game of chance (n.) azartiniai lošimai
 • meat from game (n.) žvėriena
 • Game theory Žaidimų teorija
Paaiškinimas anglų kalba
 • (activity) a contest with rules to determine a winner Type of: activity
 • (contest) a single play of a sport or other contest Type of: contest
 • (diversion) an amusement or pastime Type of: diversion
 • (animal) an animal hunted for food or sport Type of: animal
 • (lawn tennis) a division of play during which one player serves Topic: lawn tennis. Type of: part. Part of: set
 • (score) the score at a particular point or the score needed to win Type of: score
 • (meat) the flesh of wild animals that is used for food Type of: meat
 • (scheme) a secret scheme to do something (especially something underhand or illegal)
 • (game equipment) the game equipment needed to play a particular game Type of: game equipment
 • (occupation) an occupation or line of work
 • (frolic) frivolous or trifling behavior Type of: play
 • (bet) to place a bet on
 • (unfit) disabled in the feet or legs
 • (brave) willing to face danger

game sinonimai crippled, gamey, gamy, gimpy, gritty, halt, halting, lame, mettlesome, spirited, spunky, adventure, amusement, biz, bout, cabal, competition, contest, diversion, entertainment, fixture, pastime, play, plot, prey, quarry, scheme, secret plan, sport, stratagem, strategy, tie, undertaking, match, prey, play, bet, bet on, gage, gamble, play, punt, stake, wager, back

Netoliese game esantys žodžiai