up lietuviškai

up vertimas 1. adv (prieveiksminė dalelytė) 1) į viršų, aukštyn; 2) reiškia priartėjimą: the man came up žmogus priėjo; 3) reiškia veiksmo galą, laiko pabaigą: time is up laikas pasibaigė; to save up sutaupyti; what is up? koks reikalas? kas yra?; up to ligi pat; up to date iki šios dienos; 2. prp aukštyn; up the river upe aukštyn; 3. a einąs aukštyn; up train traukinys, einąs į centrą, į sostinę; 4. n pakilimas; ups and downs perk. pakilimai ir nuosmukiai

 • up to the hilt () visiškai, iki galo, į kaulą, iki kaulų smegenų, iki minimumo, galutinai, svarbiausia, visai, mirtinai, iki kraštų, iki kaklo, tiesiai, kiaurai
 • up-to-date (adj.) modernus, šiuolaikinis, pats naujausias, naujausias, atnaujintas, šiuolaikiškas, dabartinis, naujoviškas
 • up to date () pats naujausias, naujausias, atnaujintas, modernus, šiuolaikinis, šiuolaikiškas, dabartinis, naujoviškas
 • up to scratch reikiamo lygio
 • dividing up of land (n.) žemės skirstymas sklypais
 • up to a point (adv.) tam tikru mastu, iš dalies
 • up-to-the-minute (adj.) madingiausias, pats naujausias, naujausias
 • up to the minute () pats naujausias, naujausias, madingiausias
 • up for sale (adj.) parduodama
 • drawing up of the budget (n.) biudžeto sudarymas
 • up the stairs (adv.) viršuje, viršun
 • up the wall () trenktas, kvaišas, kaip maišu trenktas, riešuto, pakvaišęs, kuoktelėjęs, pametęs galvą, iškleręs
 • up to (adj.) pajėgus, galintis
 • up to () iki, kol ne
 • up until now (adv.) visada, dar, jau, vis, nuolat, kol kas
 • up-and-coming (adj.) kylantis, žadantis sėkmę, optimistiškas
 • up till now (adv.) visada, dar, jau, vis, nuolat, kol kas
 • up to now (adv.) visada, dar, jau, vis, nuolat, kol kas, iki tam tikro laipsnio
 • up to one's ears (in) iki ausų
 • drawing up of the Community budget (n.) Bendrijos biudžeto sudarymas
 • Up quark Aukštyn kvarkas
 • cover up (v.) užlieti, apsaugoti, užglaistyti, nutylėti, užgniaužti, užstoti
 • cover-up (n.) dangstymas, nuslėpimas, slėpimas
 • burn up (v.) užsidegti, liepsnoti
 • live it up (v.) išsikrauti, padaryti pramogą, pralinksminti, gerai praleisti laiką, linksmintis
 • light up (v.) užsidegti, užsižiebti, apšviesti, sušvisti, iliuminuoti, išsigiedryti, nuskaidrėti, pragiedrėti, nušvisti, nušviesti
 • light up (v.) įjungti
 • give-up the ghost (v.) paskutinį kvapą išleisti, numirti, žūti, mirti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę
 • stick up (v.) užpulti
 • stack up (v.) susikaupti, sukaupti
 • pull up (v.) ištraukti, išgauti, sustoti
 • wake up (v.) pabusti, pabudinti, prabusti, budinti, pažadinti, sukelti, sužadinti
 • wake up () suvokti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (change) to make bigger or more
 • (being, moving higher) being or moving higher in position or greater in some value; being above a former position or level Similar to: ahead, aweigh, dormie, heavenward, risen, sprouted, upbound, upfield, upward
 • (awake) out of bed
 • (rising) getting higher or more vigorous
 • (ascending) extending or moving toward a higher place
 • (prepared) in readiness Similar to: prepared
 • (information technology) of computers, operating properly Topic: information technology. Similar to: functioning
 • (finished) used up Similar to: finished
 • (raised) located or moved above the surround, or above the normal position
 • (upwardly) spatially or metaphorically from a lower to a higher position
 • (higher intensity) to a higher intensity
 • (nearer, speaker) nearer to the speaker
 • (more central, more) to a more central or a more northerly place
 • (later time) to a later time
 • (peninsula) the peninsula between Lake Superior and Lake Michigan that forms the northwestern part of Michigan
 • (piece of leather) piece of leather or synthetic material that forms the part of a shoe or boot above the sole that encases the foot
 • (berth) the higher of 2 berths
 • (high) higher in place or position
 • (superior) superior in rank or accomplishment
 • (top) the topmost one of 2

up sinonimai aloft, along, down, overhead, upstream, astir, exposed, finished, improving, upward, above, at the top, on top, overhead, upwardly, upwards, upward, add to, augment, boost, broaden, enlarge, expand, extend, heighten, increase, put through, put up, raise, spread, turn up, widen

Netoliese up esantys žodžiai