abtasten lietuviškai

abtasten vertimas čiupinėti, atidžiai apžiūrėti, ištirti, žvalgyti, tyrinėti, nu-, iš, nuo, lytėjimas, klaviatūra, rankinė klaviatūra, manualas, klavišinis, klavišinis instrumentas, ieškoti apgraibomis, apgraibomis eiti, grabalioti, grabinėti, čiupinėti, gerai pasverti visas aplinkybes, retkarčiais, AB (reikšmės)

 • ab-halten (v.) įsipareigoti, padaryti, surengti, imtis
 • ab-schleppen (v.) vilkti
 • (auf und ab, hin und her)bewegen (v.) šokinėti
 • ab und an (adv.) retkarčiais
 • ab und zu (adv.) retkarčiais
 • sich(ab, ver-)zweigen (v.) išsišakoti
 • sich(ab-,ver-) zweigen (v.) išsišakoti
 • etc. ab. (v.) išeina
 • etc. ab. als Regieanweisung (v.) išeina
 • hau ab! () atsipisti, nešdintis, nešdinkis
 • von jetzt ab (adv.) ateityje, nuo šiol
 • tasten nach (v.) brazdėti, krebždėti
 • (sich) tasten apgraibomis eiti
 • AB Argir Argja BF
 • AB Kopenhagen Akademisk BK
 • Ab durch die Hecke Anapus tvoros
 • Investor AB
 • MySQL AB

ab sinonimai weg, ab jetzt, abwärts, fort, hernieder, herunter, hinaus, hinunter, hinweg, Hinweg, los, müde, stromabwärts, von, weg, zukünftig, von .. an  (von, + datif)

abtasten sinonimai genau prüfen, abstreichen, absuchen, abtatschen, anfühlen, befingern, befühlen, behandeln, berühren, betasten, betatschen, durchsuchen, tasten, untersuchen, versuchen, befühlen, berühren, betasten, fühlen, fühlen mit, tasten

Tasten sinonimai das Keyboard, Keyboard, Klaviatur, Manual, Tastatur, Tasten-, Tastsinn

Tasten- sinonimai das Keyboard, Keyboard, Klaviatur, Manual, Tastatur, Tasten

tasten sinonimai abtasten, anfassen, anrühren, befingern, befühlen, befummeln, berühren, betasten, fingern, fühlen, fühlen nach, fummeln, greifen, Lage peilen, tappen, tapsen, abtasten, befühlen, berühren, betasten, fühlen, fühlen mit, herumfummeln, herumtasten, tappen, umhertasten

Netoliese abtasten esantys žodžiai