pakeisti angliškai

pakeisti vertimas 1. change , alter, modify; p. toną change one's tone/tune; p. įvykių eigą alter/change the course of events ; p. kursą alter (the) course; p. pažiūras change one's outlook; p. nuomonę (apie) change one's opinion (about); truputį p. požiūrį (į) modify one's attitude (towards); p. gyvenimo būdą change/alter one's way/mode of living ;2. (iškeisti ką į ką) exchange (smth for); 3. (darbuotoją ir pan.) replace, take (smb's) place; substitute (for); (imti veikti vietoj ko) relieve , take over (from); jūs pakeisite jį laikinai you will replace him for a time, you will take his place for a time; p. sargybą kar. relieve the guard; p. budėtoją take over (smb's) watch;4. (ką kuo) substitute (for smth), replace (smth by/with); p. metalą plastmase substitute plastics for metals , replace metals by/with plastics; niekuo negalima (ko) p. there is no substitute (for);5. (išstumti) supersede, replace; ar lėktuvai pakeis traukinius? will aeroplanes supersede trains?

  • pakeisti pokalbio temą () change the subject
  • pakeisti adresą (v.) readdress
  • pakeisti toną () change one's tune
  • pakeisti spalvą (v.) discolor, turn, grow, become, discolour
  • vienas kitą galintys pakeisti (adj.) interchangeable, commutable, switchable, exchangeable

pakeisti sinonimai pavaduoti, apgręžti, atnaujinti, atšaukti, išversti, modifikuoti, nukreipti, panaikinti, pasikeisti, pasukti, pataisyti, paveldėti, paversti, pavirsti, perdirbti, perjungti, persirengti, pertvarkyti, pradėti vėl, reformuoti, taisyti, užimti kieno nors vietą, versti

Netoliese pakeisti esantys žodžiai
Kiti žodžio pakeisti vertimai