talking lietuviškai

talking vertimas a 1) kalbąs; 2) plepus; 3) ryškus

 • talk nineteen to the dozen be paliovos šnekėti, tarškėti
 • empty talk (n.) tušti žodžiai
 • pep talk (n.) įkvepianti kalba
 • pep-talk (n.) įkvepianti kalba
 • talk about (v.) aptarti
 • talk rubbish (v.) plepėti, taukšti, kliedėti
 • talk shop (v.) kalbėti apie darbą/reikalus
 • sweet-talk (v.) šunuodegauti, pagražinti, gražinti, padlaižiauti, pataikauti, įsiteikti, saldliežuvauti, meilikauti
 • sweet-talk (v.) meilikaujant prikalbinti, įkalbinti, išvilioti
 • talk big () girtis
 • idle talk (n.) tauškesys, čiauškesys, plepėjimas
 • small talk (n.) pašnekesys, paplepėjimas
 • talk back (v.) priešgyniauti, atkirsti
 • talk down to () kalbėti iš aukšto
 • talk into (v.) įtikinti
 • talk round (v.) įtikinti
 • talk round () įkalbinėti, atkalbinėti, įkalbėti, atkalbėti, įtikinti, palenkti į savo pusę, kalbėti užuolankomis, be galo apie, kalbėti užuolankomis/be galo apie
 • talk over (v.) ginčyti, aptarti
 • talk show (n.) radijo/televizijos diskusijų laida
 • talking book (n.) diske, knygos įrašas kasetėje, knygos įrašas kasetėje/diske
 • talk through (v.) ginčyti
 • talk terms (v.) derybomis pasiekti, gauti, derėtis, tartis, vesti derybas, derybomis pasiekti/gauti
 • give a good talking-to (v.) atskaityti pamokslą, išbarti, skaityti paskaitą, išdrožti pamokslą, duoti pylos, priekaištauti, barti
 • straight talking () atviras pokalbis
 • talking head (n.) televizijos diktorius/vedėjas
 • talk through one's hat (v.) niekus pliaukšti
 • talking-to (n.) išbarimas, pyla, priekaištas, papeikimas
 • talking point (n.) pokalbio tema
 • talking-point (n.) pokalbio tema
 • Talk Talk
 • I'm Talking
 • Modern Talking
Paaiškinimas anglų kalba
 • (conversation) an exchange of ideas via conversation
 • (exchange thoughts) to exchange thoughts; to talk with
 • (verbalize) to express in speech
 • (address) to use language
 • (tell) to reveal information
 • (unwrap) to divulge confidential information or secrets
 • (teach) to deliver a lecture or talk to an audience

talk sinonimai conclave, confabulation, conference, consultation, conversation, dialogue, discourse, discussion, gossip, harangue, jargon, lecture, paper, public lecture, rap, speech, talking, talk of the town, discourse, discussion, conversation, blabber, blabber on, chaffer, chatter, chew the fat, chit-chat, claver, confab, confabulate, gossip, have a natter, jabber, natter, shoot the breeze, tattle, visit, chat, chitchat, gab, jaw, prattle, babble, babble out, blab, blab out, blow the gaff, give the show away, lecture, let the cat out of the bag, mouth, peach, sing, speak, spill, spill the beans, tattle, utter, verbalise, verbalize

talking sinonimai talk

Netoliese talking esantys žodžiai