kaina angliškai

kaina vertimas price; cost; prk. t. p. worth; rinkos k. market price; išpūsta k. inflated price; pastovi k. fixed/stable price; kainos be derybų fixed prices (no bargaining); už jokią kainą not for anything; bet kuria kaina at any price/cost

 • (kam) numušti kainą lower
 • aukšta kaina at a price
 • bet kokia kaina () at any price, at all costs, at any cost, at any expense
 • atskaitos kaina (n.) reference price
 • būdingoji kaina (n.) representative price
 • FOB kaina (n.) free-on-board price
 • CIF kaina (n.) cif price
 • palaikomoji kaina (n.) support price
 • žemės sklypo kaina (n.) price of land
 • diskriminacinė kaina (n.) discriminatory price
 • pažymėti kainą ant (v.) price
 • siūloma kaina (n.) auction, bid, tender, offer, cost estimate, estimated cost, estimated costs, estimate, estimate of costs, estimate of the cost, estimate of the costs, quote, quotation
 • didžiausioji kaina (n.) maximum price
 • dirbamosios žemės kaina (n.) price of farm land
 • orientacinė kaina (n.) guide price
 • sumažintoji kaina (n.) reduced price
 • apskaičiuoti (ko) kainą, išlaidas (v.) cost
 • būdingoji rinkos kaina (n.) representative market price
 • didmeninė kaina (n.) wholesale price
 • importo kaina (n.) import price
 • imti per didelę kainą (v.) overcharge, soak, surcharge, gazump, fleece, plume, pluck, rob, hook
 • išankstinė nustatytoji kaina (n.) price fixed in advance
 • kaina nesvarbu the sky's the limit
 • laisvoji kaina (n.) free price
 • maisto kaina (n.) food price
 • mažiausia garantuotoji kaina (n.) guaranteed minimum price
 • mišrioji kaina (n.) mixed price
 • siūlyti kainą (v.) make a bid, make an offer, offer, bid, tender
 • vidutinė kaina (n.) average price
 • vieneto kaina (n.) unit price
 • eksporto kaina (n.) export price
 • energijos kaina (n.) price of energy
 • gamintojo kaina (n.) producer price
 • gamybos kaina (n.) industrial price
 • intervalinė kaina (n.) bracket price
 • intervencinė kaina (n.) intervention price
 • kaina be mokesčio (n.) price net of tax
 • kainą atitinkanti prekė (n.) value
 • laisva pasienio kaina (n.) free-at-frontier price
 • lengvatinė kaina (n.) preferential price
 • mažmenine kaina (v.) sell retail, detail, sell by retail, sell by the piece, retail
 • mažmeninė kaina (n.) retail price
 • mokėti pašėlusią kainą () overpay, pay through the nose
 • nuleidžiamoji kaina (n.) sluice-gate price
 • pardavimo kaina (n.) selling price
 • pasaulinė rinkos kaina (n.) world market price
 • pasitraukimo iš rinkos kaina (n.) withdrawal price
 • pasiūlos kaina (n.) offer price
 • paskolos kaina (n.) cost of borrowing
 • pirkimo kaina (n.) purchase price
 • vartojimo kaina (n.) consumer price
 • vertybinių popierių kaina (n.) price of securities
 • žemės ūkio produktų kaina (n.) price of agricultural produce
 • garantuotoji kaina (n.) guaranteed price
 • mažiausioji kaina (n.) minimum price
 • nominalinė kaina (n.) equality, equivalence, equation, par
 • nuorodinė kaina (n.) target price
 • pagrindinių produktų kaina (n.) commodity price
 • pagrindinė kaina (n.) basic price
 • paleidžiamoji kaina (n.) trigger price
 • rinkos kaina () marked price, market value, market price, market price/value
 • skatinamoji kaina (n.) activating price
 • slenkstinė kaina (n.) threshold price
 • taršos kaina (n.) cost of pollution
 • tiekimų kaina (n.) delivered price
 • tikslinė kaina (n.) norm price
 • vežimo kaina (n.) transport price
 • priverstinė kaina (n.) imposed price

kaina sinonimai išlaidos, vertė

Netoliese kaina esantys žodžiai
Kiti žodžio kaina vertimai