atlyginimas angliškai

atlyginimas vertimas 1. (užmokestis) payment, pay; (alga) pay, salary; (darbininkų) wages pl; (honoraras) fee; padienis a. pay by the day; vienetinis a. payment by the piece ; piece wage; už (nedidelį) atlyginimą for a (small) consideration/fee; a. už ištarnautus metus long- service bonus; 2. (nuostolių, išlaidų) compensation; indemnity; 3. (atpildas, atmokestis) reward, recompense

  • namų ruošos atlyginimas (n.) wages for housework
  • mažiausiasis atlyginimas (n.) minimum pay
  • nuostolių atlyginimas (n.) damages
  • mėnesinis atlyginimas (n.) monthly pay
  • atlyginimas už nuostolius (n.) damage, compensation, solatium
  • vienodas atlyginimas (n.) equal pay
  • atlyginimas už darbą (n.) remuneration of work
  • žalos atlyginimas (n.) indemnification

atlyginimas sinonimai įkainiai, mokėjimo sąlygos, alga, apdovanojimas, atpildas, drabužiai, grąžinimas, kompensacija, pajamos, remontas, taisytini daiktai, uždarbis, užmokestis

Netoliese atlyginimas esantys žodžiai
Kiti žodžio atlyginimas vertimai