accounting lietuviškai

accounting vertimas buhalterinė apskaita

 • account book (n.) didžioji knyga
 • account statement (n.) sąskaitos, pasakojimas, ataskaita
 • consolidated account (n.) konsoliduotoji finansinė ataskaita
 • account for (v.) pateisinti
 • account for () paaiškinti
 • financial accounting (n.) finansų apskaita
 • standardised accounting system (n.) standartizuotosios apskaitos sistema
 • management accounting (n.) valdymo apskaita
 • book of account (n.) didžioji knyga
 • no-account (adj.) niekam tikęs, netikėlis
 • European accounting system (n.) Europos apskaitos sistema
 • bank account (n.) indėlis
 • cash account (n.) kasos aparatas
 • on no account () tikrai ne, jokiu būdu, nieku gyvu, žinoma, ne, visiškai ne
 • take into account (v.) paisyti, skaitytis su, kreipti dėmesį į, numatyti, atsižvelgti, turėti omeny, imtis, leistis į, turėti galvoje, puoselėti, įsigilinti, įsileisti, kreipti dėmesį
 • take account (v.) suprasti
 • regional accounting (n.) regioninė apskaita
 • on account of () nuo, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, ið, dėl to, kad
 • accounting entry (n.) apskaitos įrašas
 • accounting system (n.) apskaitos sistema
 • public accounting (n.) valstybinio sektoriaus finansų apskaita
 • trading account (n.) apyvartinė sąskaita
 • historical account (n.) chronologinis faktų išdėstymas
 • current account (n.) einamoji sąskaita
 • Current account Einamosios sąskaitos balansas
 • expense account (n.) reikalavimas, pretenzijos, ieškinys
 • International Bank Account Number IBAN
 • savings account (n.) taupomoji sąskaita
 • unit of account (n.) vienetas, padala
 • Balance (accounting) Saldo
Paaiškinimas anglų kalba
 • (explanation) a convincing explanation that reveals basic causes Type of: explanation
 • (system of rules) a system that provides quantitative information about finances Type of: system of rules
 • (occupation) the occupation of maintaining and auditing records, and preparing financial reports for a business
 • (register) a bookkeeper's chronological list of related debits and credits of a business; forms part of a ledger of accounts
 • (financial statement) a statement of recent transactions and the resulting balance
 • (be) to be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something Type of: be
 • (calculate) to keep an account of
 • (inform) to give an account or representation of in words
 • (declare) to furnish a justifying analysis or explanation

account sinonimai accounting, accounts, account statement, bank account, bill, books, business relationship, chit, chronicle, consequence, consideration, construction, description, disquisition, distinction, explanation, explication, exposé, exposition, ground, grounds, history, importance, interpretation, invoice, justification, ledger, motive, narration, news report, profit, reason, recital, reckoning, relation, report, reputation, score, statement, story, tab, tale, value, version, write up, write-up, check, demand deposits, account for, answer for, calculate, describe, explain away, give an account, give an account of, justify o.s., make a report, report, warrant

accounting sinonimai account, accountancy, accounting system, accounts, account statement, book-keeping, method of accounting

Netoliese accounting esantys žodžiai