Aufladen lietuviškai

Aufladen vertimas krovinys, našta, parduotuvė, firma, krautuvė, pakrauti, krauti, pakviesti, kviesti, pulti, užtaisyti, uþtaisyti, ádëti filmà, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsegti, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, langinė, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, imtis, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti

 • Roll-Laden (n.) langinė
 • sich auf den Hals laden (v.) užsitraukti
 • vor Gericht laden (v.) patraukti į teismą
 • Laden mit großer Verkaufsfläche (n.) didelė universalinė parduotuvė
 • auf den Hals laden (v.) įsisiūlyti, įsiūlyti, paskirti, primesti, apkrauti, apsunkinti
 • auf sich laden (v.) įsiskolinti
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Laden (Geschäft) Parduotuvė
 • Osama bin Laden Osama bin Ladenas

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Laden sinonimai Basar, Betrieb, Bude, Einkaufsladen, Fensterladen, Geschäft, Geschäftsstelle, Shop, Stand, Verkaufsraum, Verkaufsstand

laden sinonimai angreifen, Film einlegen, munitionieren, aufbürden, aufladen, auflasten, auslasten, befrachten, beladen, belasten, beordern, bepacken, berufen, bestellen, bitten, durchladen, einberufen, einladen, evozieren, herbeizitieren, kommen lassen, mit Munition versehen, packen, schicken, schussbereit machen, schußbereit machen, speichern, verstauen, volladen, voll laden, vor den Kadi rufen, zitieren, zum Kommen auffordern, zu sich bescheiden, zu sich bitten, vor Gericht laden  (Jura, Rechtswissenschaft), vorladen  (Jura, Rechtswissenschaft)

Aufladen sinonimai Aufladung, Befrachten, Befrachtung, Ladung

aufladen sinonimai abschieben, abwälzen, andrehen, anlasten, aufbürden, aufpacken, befrachten, beladen, belasten, bepacken, beschweren, einladen, einschiffen, laden, unterjubeln, verschiffen, volladen, voll laden, vollpacken, voll packen, zuschieben, abwälzen auf  , aufhalsen  , auflasten, auslasten, befrachten, beladen, belasten, laden, nachladen

Netoliese Aufladen esantys žodžiai