Allein- lietuviškai

Allein- vertimas sutelktas, visas, vienas, viena, vis vien, verčiau, vienok, tiktai, tik, vienišas, pats vienas, pats, nepritampantis, daugiau su kuo nesusijęs, pati, pasaulis, visata, kosmosas, viskas, bet kuris, visi, visokeriopas, abu, kiekvienas, truputį, apgauti, apmauti, apmulkinti, apsukti, išvilioti, klaidinti, persimesti į kitą pusę, prigauti, sugluminti, sugundyti, suvedžioti, tarnauti dviem šeimininkams, badauti, marinti badu, mirti, mirti/marinti badu, pažiūrėti, žiūrėti, apsirikti, kerėplinti, padaryti liapsusą, padaryti netaktą, padaryti netaktą/liapsusą, rioglinti, smarkiai suklysti, smarkiai suklysti/apsirikti, apeiti ką iš tolo, laikytis nuo ko atokiai, šalintis ko, įsigalioti, pradėti veikti, klupti, prašauti pro šalį, suklysti, nusidėti, įspirti, spirti, pasipiršti, neprarasti galvos, atsiklaupti, klūpėti, nubausti, priversti tylėti, uždėti antsnukį, atskaityti pamokslą, barti, išbarti, išdrožti pamokslą, priekaištauti, skaityti paskaitą, iššokti, pašokti, šokinėti, šokinėti per virvutę, šokti, atsidūsėti, atsidusti, sunkiai atsidusti, skirti, kaupti atsargas, lėkti, mauti, nerti, pasiskubinti, paskubinti, prakiurdyti, rūkti, skuosti, smukti, spausti, paskubėti, skubėti

  • ganz allein () vienišas
  • allein stehende Person (n.) vieno asmens namų ūkis
  • all-zu (adv.) per daug
  • All-round-Talent (n.) įvairiapusis žmogus, universalus, visų galų meistras
  • Im Fadenkreuz – Allein gegen alle Už priešo linijos

Allein- sinonimai ausschließlich, exklusiv, ungeteilt

Allein-... sinonimai Allein.

Allein. sinonimai Allein-...

allein sinonimai eigenhändig, heraus, ohne Hilfe, selbst, aber, alleinstehend, allein stehend, aus eigener Kraft, ausschließlich, autonom, bloß, dabei, dagegen, doch, eigenständig, eigenverantwortlich, einsam, einzeln, einzig, extra, für sich allein, im Alleingang, indes, indessen, isoliert, jedoch, lauter, ledig, lediglich, nun, nur, ohne Begleitung, ohne Gesellschaft, schon, selbständig, selbstständig, solo, solo-, unbeaufsichtigt, unbegleitet, unbeweibt, verlassen, aber, allerdings, dennoch, doch, freilich, immerhin, indes, indessen, jedoch, nichtsdestoweniger, sondern, trotzdem, wie auch immer, nur, selbst, solo, alleine  

All sinonimai Himmel, Kosmos, Makrokosmos, Milchstraße, Natur, Raum, Schöpfung, Unendlichkeit, Universum, Welt, Weltall, Weltenraum, Weltraum

all sinonimai alle, jede, jeder, jedes, alle, alles, ganz

einen sinonimai ein, eine, einem, einer, eines, eins, es, einigen, harmonisieren, verbinden, vereinigen

Netoliese Allein- esantys žodžiai